VINVIN

Vinvin Global Consultancy świadczy usługi doradztwa biznesowego w dziedzinie handlu zagranicznego, inwestycji, medycyny, budownictwa, handlu międzynarodowego.

Dlaczego Vinvin?

Vinvin Global Consultancy świadczy usługi doradztwa biznesowego w dziedzinie handlu zagranicznego, inwestycji, medycyny, budownictwa, handlu międzynarodowego. Nasi konsultanci pomagają realizacji cele Twojej firmy.

Na czym polegają globalne usługi doradztwa biznesowego?

Międzynarodowe korporacje rozwijające działalność na całym świecie nabywają profesjonalne usługi doradcze, aby móc czerpać korzyści z możliwości maksymalizacji zysków lub/i stabilizacji dochodów oraz pokonywania ryzyka związanego z ich działalnością gospodarczą w wyniku szybkich i ciągłych zmian międzynarodowego środowiska gospodarczego i handlowego. Biorąc to pod uwagę, że każda korporacja ma określoną sytuację i zgodne z profilem i celami firmy. Odpowiednie strategie i plany działania należy opracować dla celów długoterminowego i stabilnego wzrostu.W tym kontekście jako zespół Vinvin Global Business Consulting, stworzył usługę Global Business Consulting Services, aby pomóc naszym klientom zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować zyski dla ich działalności w ramach następujących obszarów: globalne inwestycje, handel zagraniczny, pozyskiwanie wsparcia państwowego dla inwestycji, organizacji podróży służbowych do Turcji.

Globalna inwestycje. Jak możemy pomóc?

Decyzje gospodarcze stały się bardziej wrażliwe na zmiany gospodarcze, gospodarcze i polityczne na poziomie krajowym i międzynarodowym. Dlatego, aby lepiej zrozumieć codzienne wydarzenia krajowe i międzynarodowe, niezbędna jest analiza wpływu tych czynników na handel i gospodarkę.   Tylko firmy, które dobrze analizują wspomniane zmiany i podejmują rozsądne decyzje, mogą przetrwać i staną się silniejsze wobec globalnej, wyrafinowanej konkurencji. W tym zakresie jako zespół Vinvin Global Business Consulting oferujemy zintegrowany punkt widzenia korelujący rozwój lokalny i globalny, aby zapewnić bezpieczną i zrównoważoną nawigację dla inwestycji i firm.

Handel zagraniczny. Na tym świetnie się znamy.

Dziś decyzje gospodarcze nie są podejmowane wyłącznie w zależności od tendencji sektorowych, rynkowych i konsumenckich, a krajowe dane ekonomiczne nie zapewniają wystarczającej ilości gruntów, aby skutecznie podejmować decyzje ekonomiczne. W dzisiejszych okolicznościach, międzynarodowe zmiany gospodarcze i polaryzacja władzy, a także napięcie gospodarki narodowej i agendy politycznej wynikają jako; fluktuacje, złamanie, a nawet ugięcie na rynkach międzynarodowych. Dlatego szybka adaptacja nowych okoliczności i szybki rozwój właściwych strategii pozwoli na przezwyciężanie trudności i zagrożeń. Nasz zespół ekspertów jest zaangażowany i ukierunkowany na zapewnienie profesjonalnej wiedzy opartej na analizach ekonomicznych z dokładnymi informacjami ogólnymi na temat wskazówek o wartości dodanej do opracowania globalnych strategii handlowych i zarządzania tymi strategiami w najbardziej efektywny sposób.

Zachęty państwowe dla inwestorów. Wiemy jak je pozyskać.

Global Business Consultancy jest kluczowym narzędziem globalnego inwestowania, bezpiecznego i bezpiecznego pozycjonowania na eksport, korzystającego z wszelkich możliwości i lokalnych zachęt oraz ustanowienia efektywnych i dochodowych relacji biznesowych. Innymi słowy, Global Business Consulting stawia sobie za cel opracowanie mapy drogowej, aby wykorzystać globalne korzyści i lokalne zachęty do wzmocnienia struktury firm przeciwko międzynarodowej konkurencji, przezwyciężenia przeszkód i zminimalizowania zagrożeń. W zależności od dynamiki każdej konkretnej sprawy biznesowej, korporacje angażują się w relacje z rządami, władzami lokalnymi i społeczeństwem. W szybko rozwijających się i stale zmieniających się krajach ważne jest śledzenie, poprawna ocena i domniemanie prawdopodobnych skutków problemów politycznych, ekonomicznych i prawnych dla Twojej firmy. Ważne jest również, aby być aktorem w regulacjach sektorowych i brać udział w dyskusjach podczas procesu decyzyjnego. Nasze usługi relacji z rządem zapewniają bardzo specyficzną wiedzę na temat kanałów komunikacji w ramach zaangażowanych organów. Generujemy i wdrażamy skuteczną strategię dla organizacji, która działa na rynku z zaplanowanymi wynikami, pomaga im w osiąganiu ich celów, łagodząc ryzyko na drodze. Nasze zespoły konsultantów biznesowych poinformują Cię o wspomnianych możliwościach i poprowadzą Cię do skorzystania z nich.

Organizacja podróży służbowych.

Organizacja wyjazdów służbowych jest kluczowym narzędziem do odkrywania, uruchamiania, rozwijania i koordynowania skutecznych i opłacalnych relacji biznesowych z partnerami biznesowymi i potencjalnymi klientami. Nasze relacje interpersonalne i wiedza na temat lokalnej kultury i dynamiki społeczno-ekonomicznej tworzą rozwiązania pozwalające zaoszczędzić czas i koszty, co jest niezwykle ważnym czynnikiem minimalizującym ryzyko.Nasz zespół ds. Globalnego doradztwa biznesowego jest gotowy do zorganizowania Twojej podróży służbowej, polegającej na badaniu i ustalaniu potencjalnych klientów i partnerów, budowaniu komunikacji, organizowaniu spotkań z nimi oraz budowaniu trwałych i długoterminowych relacji biznesowych.

Kontakt.
Vinvin Dış Ticaret  Yatırım Sağlık İnşaat Uluslararası Danışmanlık Ltd. Şti.
Vinvin Foreign Trade, Investment,  Medical, Construction, International Consulting Ltd. Company
Koray Akgüloğlu
Phone: +90 530 875 88 00
whattsapp: +905308758800
WeChat: wxid_b4ujl619fulu22


Neden Vinvin Dış Ticaret Yatırım Sağlık İnşaat Uluslararası Danışmanlık Ltd. Şti? Vinvin Küresel Danışmanlık, günümüz koşullarında kazançlı ticaret ve yatırım yapmak için gerekli olan doğru kararları alma süreçlerinde "Global İş Danışmanlığı Hizmetlerini” kurumsal ve profesyonel olarak vermektedir.

Vinvin Global İş Danışmanlık ekibi olarak mevcut ticaretinizin ve yatırımlarınızın daha güvenli ve verimli yönetilmesi adına sizlere Global İş Yönetim hizmeti vermekteyiz. Danışmanlık hizmeti sunulan şirketin yurtiçi ve yurtdışında yanında olmaktır. Bu çerçevede, küresel iş danışmanlığı uluslararası faaliyetlerinizde doğru konum ve doğru kişi ve kuruluşlarla; etkin stratejiler ve yaklaşımlarla ekonomik, ticari ilişkilerinizin yararlı ve gerekli zemini ve iletişim kanallarını oluşturmada ve geliştirmede rehberlik etmektir.

 Global iş danışmanlığı uluslararası bir şirket olmanın anahtarıdır. 

Neden Global İş Danışmanlığı? Küresel iş danışmanlığı, global ticaret ve yatırım ile etkili olan hedef pazarlardaki gümrük, vergi, yatırım mevzuatları, lojistik, finansman ve benzeri parametrelerin analizlerini, sentezlerini ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. 

Alanında uzmanlaşmış̧ olan ekibimiz, bilgi birikimi ve uluslararası bağlantılarıyla doğru verileri tespit ederek işinize özel biçimde analiz ve sentez süreçlerinden geçirmektedir. Ayrıca, değerlendirmelerin sonunda doğru kararlar almanızı sağlayacak olan altyapıyı sizler adına hazırlamaktadır.

Global İş Danışmanlık Hizmetlerimiz Nelerden Oluşmaktadır? Türkiye’de ve/veya yurtdışında işlerini geliştirmek isteyen yerli ve yabancı tüm şirketlerin hızla değişen rekabet şartları, pazar eğilimleri, iş yapma ortamı ve ilgili diğer alanlardaki değişimlerden kaynaklı bilgi eksikliği, tehditler ve bilinmeyen fırsatlar konularında profesyonel hizmet alarak ticaretlerinin ve yatırımlarının risklerini minimal düzeye indirgemeleri, maksimum tasarrufları sağlamalı ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmaları gerekmektedir.

Her şirketin durumunun özel olduğu düşüncesiyle, şirketin profiline ve hedeflerine uygun özel analiz ve stratejiler geliştirilmeli, uygun metotlar ile gerekli altyapı oluşturulmalı ya da mevcut altyapı yeniden yapılandırılarak güvenilir ve uzun soluklu bir yapı oluşturulmalıdır. Buna paralel olarak, Vinvin Global İş Danışmanlık Ekibi olarak dış ticaret ve yatırımlarınızdaki riskleri minimal düzeye indirmek için verdiğimiz hizmetlerimizi 5 ana başlık altında topladık: 


Sizin İçin Her Yerdeyiz, Size Düşündüğünüzden De Yakınız.

 

Global Yatırımlar 

Global ekonomik gelişmeler, artan uluslararası rekabet ve ticareti ve yatırımları etkileyen gelişmeler, yaşanan ekonomik ve siyasi güvenlik sorunlarıyla birçok parametrenin dahil olduğu son derece karmaşık ortamda mücadele etmeyi zorunlu kılmıştır. 

Oluşan yeni ortamda, sadece, belirtilen parametreleri iyi tahlil eden ve bugün için değil gelecek için isabetli ekonomik kararlar alabilen işletmeler var olabilmekte veya güçlenebilmektedir. Küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerin takibi, analiz ve bu gelişmelerin işletmelere muhtemel etkilerinin tespiti ve bunlara uygun stratejilerin belirlenmesi ve yatırımların doğru ve zamanında yapılması çok önemli hatta yaşamsal hale gelmiştir. Buna paralel, Vinvin Global İş Danışmanlık Ekibi olarak bütüncül biryaklaşımla hazırladığımız ekonomik analizlerin, şirketinizin yön tayininde çok yararlı olacağına inanmaktayız. Sürekli olarak yapılan analiz hizmetlerimizle şirketinizin ve yatırımlarının yönetiminde bu faktörlerden dolayı oluşabilecek risklerini minimize etmeyi hedefledik.

DIŞ TİCARET 

Ekonomik kararlar artık sadece sektör, pazar, tüketici eğilimlerine göre alınamamaktadır. Sadece ulusal ekonomik veriler de ekonomik kararların başarılı sonuçlanması için yeterli olmamaktadır. Bugün hem uluslararası hem de ulusal ekonomideki gelişmeler doğrudan dış ticareti etkilemekte, mevcut pazarların ve hedeflenen pazarların değişime uğramasına neden olabilmektedir. İşte bu hızlı değişimlere uyum ve neden olduğu tehditlere karşı stratejilerin de hızla geliştirilmesi gerekmektedir. Uzman ekibimizin tecrübe ve bilgi birikimleri, uluslararası bağlantılarıyla yapılan çalışmaların sonuçlarında elde edilen verilerden yararlanılarak hazırlanan ekonomik analizler dış ticaret stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulamasının yönetilmesinde en etkin rehberiniz olmaktadır.

Devlet Destekleri

Global İş Danışmanlığı, yurtiçinde ve yurtdışında yatırımınlar ve ihracat için isabetli konumlanma ve güvenli bir başlangıç yapılması, seçilen konumun avantajlarının değerlendirilmesi ile geliştirilmesi, verimli ve karlı iş ilişkilerinin kurulması için gerekli olan anahtar etkendir. Bu sayede küresel avantajlar kullanılarak uluslararası rekabette karşı şirket yapısının kuvvetlendirilmesi, uluslararası engellerin aşılması, tehditler minimize edilir iken fırsatların maksimum kullanılması için en etkin yol haritasının çizilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yatırımlarınızda ve dış ticaretinizde Türkiye’de ve hedef pazarlarda uluslararası rekabete karşı şirketleri kuvvetlendiren yerel destekler konusunda bilgi ve tecrübesi olan ekimizin rehberliğinde yapılması gereken çalışmalar ve izlenmesi gereken yöntemlerin belirlenmesi önem taşımaktadır.  Küresel İş Danışmanlığı Ekibimiz sizleri fırsatlardan haberdar eder ve bu fırsatları değerlendirmenizde yol gösterir.

 

İş Seyahati Organizasyonları 

Küresel İş Danışmanlığı kapsamında sunduğumuz hizmetlerin neticelerinin alınmasında son ancak önemli adım potansiyel iş ortaklarınız, müşterileriniz ve çözüm ortaklarınızı belirleme, ulaşma, görüşme ve netice alma kapsamında iş seyahatleri organizasyonları tecrübeli ekimiz tarafından özenle gerçekleştirilir. Bu kapsamda, hedef pazarda en isabetli, yüksek potansiyelli kişi ve kurumlarla bir araya gelerek işinizi ve ticaretinizi geliştirmenizde Küresel İş Danışmanlık ekibimiz her aşamasında yanınızda olacaktır. Ekonominin, sektörünüzün, pazarınızın, şirketinizin etkilenebileceği ve her şeyin yönünü anlık olarak değiştirebilen gelişmelerin, düzenlemelerin, kararların perde arkasını ve olası sonuçlarını değerlendirmek, ulusal ve uluslararası ekonomik/siyasi gelişmelerin arka planının anlamak, öngörülebilmek ve olası ekonomik etkilerini profesyonel ekibimizle birlikte değerlendirip aksiyon planlarınızı bizimle birlikte yapmak için bize ulasın. 

 

İrtibat Bilgileri:

 

+905308758800

koray.akguloglu@polandturkey.eu

koray.akguloglu@gmail.com