Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o.

Fundamenty LOGITRANS zostały założone w latach 90., a jego obecna organizacja zarządzania powstała po zakończeniu procesu rebrandingu w 2006 roku. Od pierwszego dnia swojej działalności LOGITRANS jest wiodącą i pionierską marką logistyczną w krajach bałtyckich i krajach WNP, w szczególności w Rosji, Kazachstanie, Europie Wschodniej, a także w Azji Środkowej, i krajach Dalekiego Wschodu.

Obecnie firma LOGITRANS opracowuje dla swoich klientów specjalne multimodalne i intermodalne rozwiązania w oparciu o  bogatą flotę, profesjonalną kadrę i międzynarodowe doświadczenie w zakresie usług transportu drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego FTL / LTL. Potrafi przewidywać i eliminować  potencjalne zagrożenia które mogą się podczas międzynarodowych operacji transportowych.

Logitrans oferuje połączone i niewiążące usługi magazynowe, doświadczoną kadrę, oprogramowanie magazynowe i zaawansowane technologie informacyjne w celu realizacji tych usług poprzez magazyny zlokalizowane w europejskiej i azjatyckiej  częściach Stambułu, Kazachstanie, Rosji, Rumunii, Białorusi i Gruzji.

Jako członek sieci Logitrans, Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o. oferuje cały wyżej wymieniony zakres usług logistycznych i jest gotów przyjąć dowolne życzenie klienta jako projekt do zrealizowania, nawet jeśli trzeba go zainwestować na przyszłość.

Doğan SAYGILI (Mr.), Country Manager, 

Kontakty poniżej

Briefly about us.

Foundations of LOGITRANS were laid in the 90s and its  current management organization has been created upon completion of the branding process in 2006. Since the first day of its foundation, LOGITRANS is the leading and pioneer logistics brand of Baltic and CIS countries particularly including Russia and Kazakhstan, as well as Central Asia, far East and Eastern Europe.

Today, LOGITRANS develops special multi-modal and inter-modal solutions for its customers with its rich fleet, professional staff and international experience in FTL/LTL road, sea, railway and air transport services and it strives for eliminating the potential challenges that may be experienced by customers during international transport operations.

Logitrans combines bonded and non-bonded warehousing services, experienced staff, warehousing software and advanced information technologies in order to fulfil these services through warehouses located in the European and Anatolian sides of Istanbul, Kazakhstan, Russia, Romania, Belarus and Georgia.

As member of the Logitrans chain, Logitrans Logistics (Poland) Sp. z o.o. is also offering above mentioned wide range of logistics services and is ready to take any customer request as a Project to be realized, even if it needs to be invested for the future. 

For more detailed information and requests, please 

e-mail to infopl@logitransport.com 

or 

dsaygili@logitransport.com 

or call +48-698-231 006

pls also see us at www.logitransport.com