PTW Trade sp. z o.o.

Innowacyjne systemy pomiaru zużycia wody. Odczyt on-line. Pełna kontrola ze strony użytkownika. Możliwość zdalnego sterowania poborem wody.

Spółka specjalizuje się w upowszechnianiu i wdrażaniu w Polsce innowacyjnych systemów pomiaru zużycia wody a oparciu o rozwiązania wypracowane przez firmę Bylan w zakresie wodomierzy różnych typów oraz ich zdalnego odczytu wypracowanego na terenie kraju przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne wody. 
Spółka dostarcza swoim klientom nowoczesne wodomierze przygotowane do zdalnego odczytu. więcej informacji 

kontakt: biuro@ptwt.pl