Deklaracja przystąpienia

Działając w imieniu* Deklaruję wolę przystąpienia do Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej.

Oświadczam, że akceptujemy:

Oświadczamy, że według definicji zawartej w rozdziale 7 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej reprezentujemy:

Opłaty i składki członkowskie

Firmy członkowskie wnoszą następujące opłaty na rzecz Izby.

Jednorazową opłatę wstępną w wysokości 2000 zł na podstawie noty, która jest automatycznie wystawiana w odpowiedzi na przesłaną deklarację członkowską. Po jej zaksięgowaniu, zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu aplikującej firmy do grona Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej.

Kwartalne składki członkowskie, na podstawie noty członkowskiej, przesyłanej drogą elektroniczną na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.

Wysokość, kwartalnych, składek członkowskich jest następująca.

  • firmy małe        300 zł
  • firmy średnie    900 zł
  • firmy duże      1800 zł

Noty wystawiane są na początku każdego kwartału.

Dane osoby składającej wniosek w imieniu firmy


Dane teleadresowe firmy

Wprowadzone dane powinny być zgodne z dokumentacją (KRS / REGON). Bardzo prosimy sprawdzić poprawność danych przed wysłaniem formularza.Pole oznaczone czerwoną gwiazdką powinny zostać wypełnione.