Deklaracja przystąpienia

Działając w imieniu* Deklaruję wolę przystąpienia do Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej.

Oświadczam, że akceptujemy:

* Oświadczamy, że według definicji zawartej w rozdziale 7 ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej reprezentujemy:

Dane osoby składającej wniosek w imieniu firmy


Dane teleadresowe firmy

Wprowadzone dane powinny być zgodne z dokumentacją (KRS / REGON). Bardzo prosimy sprawdzić poprawność danych przed wysłaniem formularza.Pole oznaczone czerwoną gwiazdką powinny zostać wypełnione.