Nota prawna

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego grupującą przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą gospodarczą pomiędzy Polską i Turcją. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195, zm. Dz. U. Z 1992 r. Nr 75, poz. nr 368). Zarejestrowana została 30.10.2007 r. w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000291653.

NIP 527 255 8888  REGON 141181802

Izba jest członkiem stowarzyszonym w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Izba nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych. Działalność statutowa Izby finansowana jest ze składek członkowskich oraz z przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.