Hukuki Not

Polonya-Türkiye Ticaret Odası (www.ptcoc.eu), Polonya-Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirmek isteyen şirketleri bir araya getiren, bağımsız, gönüllü ve özerk bir kuruluştur.

Polonya Türkiye Ticaret Odası (PTCoC) Polonya’da Ticaret Odalarının kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen 30 Mayıs 1989 tarihli Kanun uyarınca faaliyet göstermektedir.

PTCoC, Varşova Bölge Mahkemesi (XII Ticari Birim KRS 0000291653) nezdindeki Ulusal Mahkeme Sicili’ne 30.10.2007 tarihinde tescil edilmiştir.

PTCoC’ye verilmiş olan Vergi Kimlik Numarası: 5272558888 Statü Kimlik Numarası: 141181802’dir.

Polonya Hukuku uyarınca, PTCoC tüzel bir kişilik olarak, üyelerini Polonya’daki merkezi ve yerel makam ve merciler önünde temsil etme hakkına sahiptir.

PTCoC devletten veya diğer kamu fonlarından herhangi bir bağış ya da yardım almamaktadır ancak kanuni görevlerini yerine getirebilmek için kaynak yaratabilmek amacıyla ticari faaliyetlerde bulunmak için gereken izne sahiptir.

PTCoC Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir.

PTCoC Polonya Ulusal Odası’nın (KIG) çatısı altında ilişkili üye olarak faaliyet göstermektedir.