Organa Statutowe Izby

Zarząd Izby

Marek Nowakowski             - Prezes

Sylweriusz Królak                - Wiceprezes

Sait BÜYÜKBAYRAK           - Wiceprezes  

Kazimierz Ćwikła                - Wiceprezes 

Grzegorz Kobyłecki            - Wiceprezes, Sekretarz Zarządu

Rada Izby

Rada, powołana na podstawie § 4 Statutu Izby. W jej składa wchodzą osoby mające doświadczenie w zakresie promocji polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, w tym rynku tureckim:

gen. Mieczysław Cieniuch  - były Ambasador RP w Ankarze,

Marek Bryx, profesor SGH  - Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, 

Jacek Faltynowicz              -  wieloletni Prezes Zarządu Elektrobudowa S.A.