Organa Statutowe Izby

Zarząd Izby

Marek Nowakowski    - Prezes Zarządu

Sylweriusz Królak       - Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Kobyłecki    - Wiceprezes Zarządu 

Bogdan Bujak             - Członek Zarządu

Rada Izby

Rada, powołana na podstawie § 4 Statutu Izby. W jej składa wchodzą osoby mające doświadczenie w zakresie promocji polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, w tym rynku tureckim:

gen. Mieczysław Cieniuch  - były Ambasador RP w Ankarze,

Marek Bryx, profesor SGH  - Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, 

Jacek Faltynowicz              -  wieloletni Prezes Zarządu Elektrobudowa S.A.