Hakkında Temel Bilgiler

Polonya Türkiye Ticaret Odası Hakkında Temel Bilgiler

Polonya Türkiye Ticaret Odası’nın temel amacı, üyelerini Polonya’daki ve Türkiye’deki girişimciler arasında işbirliğini geliştirmesi için desteklemek ve Polonya ve Türkiye arasında ekonomik işbirliği yapılmasını teşvik etmektir.

Bu destek ve teşvik:

 • Her iki ülkede de idari ve bağımsız kuruluşlar nezdinde üyelerin menfaatlerini temsil ederek ve üye şirketlere karşı ayrımcılık içeren uygulamalarda bulunulması durumunda müdahale ederek,
 • Hedef pazarlar ile ilgili bilgileri yayarak ve Polonyalı ve Türk girişimciler arasında direkt iletişimin gerçekleşmesini sağlayarak,
 • Etkinlikler, B2B toplantıları, seminerler, hedef pazarlara ilişkin finansal konferanslar gibi tanıtım organizasyonlarına katılım sağlayarak,
 • Bireysel etkinlikler, fuarlar, sergiler, seminerler, endüstri ile ilgili konferanslar, potansiyel ortaklarla karşılıklı toplantılar gibi, diğer kuruluşlar tarafından organize edilen ve Oda’nın amaçları ile uyuşan girişimleri destekleyerek,
 • Hedef pazara ilişkin bağlantı kurulabilecek şirketler konusunda genel tavsiyelerde bulunarak,

Sağlanmaktadır

Oda, kamu fonlarından herhangi bir yardım almamaktadır. Faaliyetlerini üyelerin katkıları ve maddi desteği ile yürütmektedir. Özel projeler için ek bütçe gerekmesi durumunda, söz konusu projenin hayata geçirilmesinden önce projeye katılan şirket veya şirketlerin onayıyla ayrı bir bütçe oluşturulmaktadır.

10 yıllık faaliyetinin sonucu olarak, Oda’nın Türkiye ve Polonya pazarları, bunlara ilişkin kurallar, iletişime geçilebilecek bağlantılar, birlikte iş yapılması konusunda güvenilebilecek ortaklar ve Polonya ve Türkiye’de güvenebilecek danışmanlar konusunda hem oldukça fazla bilgisi hem de tecrübesi bulunmaktadır.

Oda:

 • Hedef pazarlarda iletişime geçilebilecek şirketlere ilişkin olarak danışmanlık hizmeti,
 • Ortak bulmak konusunda destek ve ortağın güvenilirliğini değerlendirme,
 • Her iki ülkedeki idari ve bağımsız kuruluşlar nezdinde şirketleri temsil etme ve üye şirketlerin ayrımcı uygulamalara maruz kalması durumunda müdahale etme,
 • Hedef pazarlardaki tanıtıcı etkinliklere, ticari konulara ilişkin seminerlere ve finansal konulara ilişkin konferanslara katlımı destekleme,
 • Bireysel etkinlikler, fuarlar, sergiler, seminerler, endüstri ile ilgili konferanslar, potansiyel ortaklarla karşılıklı toplantılar gibi, diğer kuruluşlar tarafından organize edilen ve Oda’nın amaçları ile uyuşan girişimleri destekleme,
 • Şirketlerin ayrı bütçe oluşturarak talep ettikleri hizmetleri sağlama.

Gibi birçok hizmet sunmaktadır.

Hukuki Not

Polonya Türkiye Ticaret Odası, Türk ortaklarla işbirliğinde bulunmak isteyen şirketleri bünyesinde barındıran bağımsız ve özel bir kuruluştur ve 30 Mayıs 1989 tarihli Odalara İlişkin Kanuna dayanarak kurulmuştur (Kanunlar Gazetesi No.35 Madde 195, 1992 Kanunlar Gazetesi No.75 Madde 368).

Polonya-Türkiye Ticaret Odası, Polonya Ulusal Ticaret Odası(KIG)’nın bir üyesidir. Oda, halktan veya devlet fonundan destek almamaktadır. Oda’nın temel faaliyetleri, üyelerin desteği ile finanse edilmekte ve yine onların yararına kullanılmaktadır. Özel projelerin uygulanması için söz konusu projelerde yer alan şirketler bütçe belirlemekte, bu bütçe onaylanmakta ve daha sonra buna uygun olarak projeler finanse edilmektedir. Bunlara ek olarak, Oda üyesi olmayan şirketlere de ticari konularda bir takım hizmetler sunmaktadır. Oda, üyesi olmayan şirketlere sunduğu hizmetler için fatura düzenlemekte ve söz konusu hizmetlere ilişkin KDV’leri ödemektedir. Sağlanan gelirler, Oda’nın temel faaliyetlerini yürütebilmesi için kullanılmaktadır.