Igoria Trade S.A.

Igoria Trade S.A  www.igoriatrade.com  spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest Krajową i Unijną Instytucją Płatniczą, działającą na podstawie licencji (IP 19/2013) wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Igoria Trade S.A. jest niezależnym operatorem Elektronicznej i Platformy Płatniczej i Giełdy Wymiany Walut, która posiada licencję do prowadzenia działalności w 31 krajach w Europie, 

Igoria Trade S.A oferuje:
usługi płatnicze w całej Europie, w tym w Turcji,
transakcje wymiany walut po najbardziej konkurencyjnych kursach z możliwością indywidualnej negocjacji oraz rezerwacji kursów walut, 
zabezpieczenie transakcji na rachunku powierniczym escrow, 
obsługę indywidualnych rozliczeń płatniczych dostosowanych do potrzeb klientów.
Igoria Trade S.A. gwarantuje pełne bezpieczeństwo obrotu i obsługi transakcji walutowych, albowiem jej działalność nadzorowana jest przez KNF, a usługi świadczone są zgodnie z reżimem przepisów, które stanowią, że:
środki klientów przechowywane są na oddzielnych rachunkach bankowych i nigdy nie są łączone ze środkami własnymi spółki Igoria Trade S.A. (Art. 78 pkt 1 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych),
środki klientów są bezpieczne w każdym momencie, gdyż nawet w razie ogłoszenia upadłości Instytucji Płatniczej, podlegają one wyłączeniu z masy upadłości (Art. 80 pkt 2 Ustawy o usługach płatniczych),
informacje finansowe Spółki są dostępne publicznie w postaci raportów kwartalnych, rocznych i sprawozdań finansowych (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
działalności Spółki podlega weryfikacji przez niezależnego audytora, którego raport i opinia jest publikowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
informacje o akcjonariuszach Spółki są jawne i publikowane w serwisach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
wszelkie zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki przekazywane są niezwłocznie do publicznej wiadomości (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
stosuje najbardziej zaawansowane systemy informatyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania ciągłości działania (Ustawa o usługach płatniczych).
Platforma Trajdoo, www.trejdoo.com współpracuje z 35 bankami w j Europie.  Obsługuje i rozlicza transakcje w 14 walutach, w tym w lirze tureckiej (TRY).
Zapraszamy do współpracy. 
kontakt
Igoria Trade S.A.
Ul. Puławska 111 A/109   
02-707 Warszawa
Tel. +48 22 101 58 80 wew. 931
Fax +48 22 528 67 0