HS Avukatlık Ortaklığı Law firm

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza podpisała w 2016 roku. porozumienie z renomowaną turecką Kancelarią Prawną HS Avukatlık Ortaklığı o udzieleniu wsparcia prawnego firmom polskich prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą na terenie Turcji. Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych, począwszy od pomocy regulacyjnych i transakcyjnych do reprezentowania klientów wobec władz administracyjnych i sądów. Od września 2016 roku, Kancelaria HS jest członkiem Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej.

Kancelaria Prawna HS Avukatlık Ortaklığı powstała w 1985 roku. Ma siedzibę w Ankarze i Stambule. Tworzy ją kilkudziesięciu doświadczonych prawników z wieloletnim stażem pracy dla  firm i instytucji państwowych w różnych dziedzinach doradztwa prawnego. Klientami Kancelarii są przedsiębiorstwa, banki, koncerny i konglomeraty, stowarzyszenia pracodawców i indywidualni przedsiębiorcy. Dysponuje wieloosobowym zespołem doświadczonych prawników. Oferuje także wsparcie biegłych rewidentów, wyspecjalizowanych w zakresie audytu i doradztwa podatkowego. 

Na podstawie zawartego porozumienia z Polsko-Turecką Izba Gospodarczą, Kancelaria świadczyć będzie usługi firmom polskim na warunkach preferencyjnych, w przypadku dokonania pierwszego zgłoszenia poprzez Izbę, na adres biuro@ptcoc.eu

Zakres kompetencji Kancelarii obejmuje obszary wymienione poniżej. 

BANKOWOWŚC I FINANSE

Kancelaria doradza instytucjom finansowym w sprawach regulacyjnych i transakcyjnych. Prawnicy Kancelarii brali udział w wielu różnych transakcji finansowych i reprezentowali kredytobiorców, kredytodawców, inwestorów i emitentów w finansowaniu projektów nowatorskich, finansowania handlu, finansów korporacyjnych, obligacji i transakcji repo.  Kancelarii  wspiera klientów tworzeniu instytucji finansowych w Turcji.

DORADZTWO KORPORACYJNE I BIZNESOWE

Kancelaria zapewnia szeroką pomoc prawną dla firm i akcjonariuszy. Przygotowuje statut i uchwały korporacyjne dla swoich klientów i zapewnia doradztwo prawne w sprawach takich jak podwyższenie kapitału, ład korporacyjny, dywidendy, obowiązkowych ofert przetargowych, ujawniania informacji publicznych, praw akcjonariuszy i squeeze-out. Prawnicy Kancelarii są również aktywnie zaangazowani w przygotowanie i negocjowanie umów akcjonariuszy, umowy joint venture i innego rodzaju strategicznych umów partnerskich.

RYNKI KAPITAŁOWE

Prawnicy Kancelarii mają ogromne doświadczenie w transakcjach na rynkach kapitałowych. Brali udział w emisji akcji i emisji prywatnych, jak i różnych transakcji na rynkach kapitałowych długu w tym sekurytyzacji i emisje euroobligacji, obligacji zabezpieczonych. Reprezentowali także instytucje finansowe w transakcjach pozagiełdowych i instrumentów pochodnych. Kancelaria doradza firmom i akcjonariuszom w zakresie wymogów  prawnych tureckich rynków kapitałowych, takich jak ład korporacyjny, obowiązki informacyjne i postepowania przetargowe.

KONKURENCJA

Kancelaria oferuje pełen zakres usług w dziedzinie prawa konkurencji w tym udzielanie porad prawnych, pomocy ze zwolnienia i odprawy aplikacji i reprezentacji w badaniach konkurencji i sprawy sądowe. Doradza swoim klientom we wszystkich aspektach prawa konkurencji, w tym porozumień poziomych i pionowych, fuzji i przejęć, nadużywania pozycji dominującej i uzgodnionych działań.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Kancelaria regularnie reprezentuje instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia pracodawców, związków zawodowych i osób prywatnych w wielu sporów handlowych i administracyjnych. Kancelaria zajmuje się wszystkimi rodzajami rozwiązywania sporów, w tym sporów sądowych, arbitrażowych, mediacji, ugody sądowej outof. Kancelaria pomaga również klientom w wykonywaniu orzeczeń sądowych i arbitrażowych.

PRAWO PRACY I ZATRUDNIENIE

Kancelaria jest jedną z wiodących firm prawniczych w zakresie pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w Turcji. Doradza i reprezentuje instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia pracodawców i związków zawodowych na temat negocjacji zbiorowych sporów pracowniczych i rozwiązywania umów o pracę. Pomaga klientom  w  przygotowaniu i weryfikacji dokumentacji zatrudnienia i zasobów ludzkich, edukacji. Praktyka Zatrudnienie Kancelarii regularnie rozciąga się na wsparciu firm z działających aplikacji pozwolenia swoich pracowników zagranicznych.

ENERGETYKA

Kancelaria posiada znaczną ekspozycję na sektor energetyczny. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w project finance, M & A i towarowych transakcji pochodnych w sektorze. HS Kancelaria zapewnia również doradztwo w sprawach regulacyjnych sektora energetycznego. Ponadto Kancelaria reprezentuje wiele firm energetycznych w fazie nacjonalizacji ich projektów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Kancelaria doradza HS  w sprawach  znaku towarowego, patentu, wzoru, oznaczenia geograficznego, odmian roślin, sukienka handlowych, praw autorskich, licencji oraz nieuczciwej konkurencji. Praktyka Kancelarii w zakresie własności intelektualnej obejmuje rejestrację, sporów własności intelektualnej, walki z podrabianiem i out-of-sąd ugody. Kancelaria posiada duże doświadczenie w negocjowaniu  umów transferu własności intelektualnej w tym umów licencyjnych.

FUZJE I PRZEJĘCIA

Kancelaria pomaga klientom w przygotowywaniu i negocjowaniu dokumentów transakcyjnych i zapewnia transakcyjną wskazówek regulacyjnych. Oferuje również pomoc w wykonywaniu praw akcjonariuszy.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria posiada rozległą wiedzę w zakresie prawa zamówień publicznych. Prawnicy Kancelarii regularnie pomagają firmom w przetargach publicznych w sektorach budownictwa, energetyki i górnictwa. Doświadczenie firmy obejmuje doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych oraz uchwały dotyczącej sporu w sprawie zamówienia publicznego.

NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWO

Nieruchomości i budownictwo praktyka HS Kancelarii obejmuje przygotowanie i negocjowanie budowy nieruchomości, umów sprzedaży i dzierżawy oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach ewidencji gruntów. Prawnicy Kancelarii HS firm budowlanych, którzy pomagali w joint venture oraz strategicznych umów partnerskich

Siedziba

HS Avukatlık Ortaklığı

A. Nispetiye Mahallesi, Birlik Sokak, Akyıldız Sitesi, D Blok, No. 24/9,

Beşiktaş 34340, İstanbul

www.hsavukatlik.com

Kontakt: po angielsku,

T. +90 212 284 60 61

F. +90 212 284 60 66 E.

info@hsavukatlik.com

lub 

Mec. Ali Barış Şahin - Associate


T  +90 537 408 0603


bsahin@hsavukatlik.com