Gospodarstwo Ogrodnicze A.Kusibab-Wyka

Nasze Gospodarstwo zostało założone w 2007 roku. Obecnie powierzchnia wraz z infrastrukturą zajmuje nieco ponad 10 hektarów. Przez trzynaście lat wiele się zmieniło. Zwiększaliśmy zajmowaną powierzchnię i skalę produkcji. Pracowaliśmy nad zdobywaniem nowych rynków zbytu i zmienialiśmy dobór oferowanych przez nas gatunków i odmian - zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Wszystko to doprowadziło do zajęcia, a później ugruntowania naszej pozycji na rynku, jako jednego z wiodących producentów sadzonek. Wszystkie produkowane przez nas rośliny rozmnażane są poprzez ukorzenienie mikrosadzonek, a wyjściowy materiał pochodzi z laboratorium kultur tkankowych Gospodarstwa Ogrodniczego Tadeusza Kusibab. Daje nam to pewność, że rozmnażane przez nas rośliny są wolne od wirusów i sprawdzone pod kątem zgodności odmianowej. Nasze Gospodarstwo zostało założone w 2007 roku. Obecnie powierzchnia wraz z infrastrukturą zajmuje nieco ponad 10 hektarów. Przez trzynaście lat wiele się zmieniło. Zwiększaliśmy zajmowaną powierzchnię i skalę produkcji. Pracowaliśmy nad zdobywaniem nowych rynków zbytu i zmienialiśmy dobór oferowanych przez nas gatunków i odmian - zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Wszystko to doprowadziło do zajęcia, a później ugruntowania naszej pozycji na rynku, jako jednego z wiodących producentów sadzonek. Wszystkie produkowane przez nas rośliny rozmnażane są poprzez ukorzenienie mikrosadzonek, a wyjściowy materiał pochodzi z laboratorium kultur tkankowych Gospodarstwa Ogrodniczego Tadeusza Kusibab. Daje nam to pewność, że rozmnażane przez nas rośliny są wolne od wirusów i sprawdzone pod kątem zgodności odmianowej.  Dane kontaktowe: GOSPODARSTWO OGRODNICZE ALEKSANDRA KUSIBAB-WYKA Prandocin Iły 88a (Sosnówka) 32-090 Słomniki http://kusibab-wyka.pl tel.: 792-714-944 tel.: 12 385-79-44 e-mail: info@kusibab-wyka.pl poczta: GOSPODARSTWO OGRODNICZE ALEKSANDRA KUSIBAB-WYKA Prandocin Iły 88a (Sosnówka) 32-090 Słomniki

Our Nursery was established in 2007. Currently, our area with the infrastructure is just over 10 hectares. Much has changed during these 13 years. We increased the space it occupies and the scale of production. We worked on gaining new markets and changed the selection of our species and varieties, in line with the expectations of our customers. All this has led to gaining, and then consolidating our market position as one of the leading manufacturers of seedlings. All our plants are micro propagated routing, and the starting material is delivered from a laboratory of tissue culture of the Tadeusz Kusibab Horticulture Farm. This gives us confidence our propagated plants are free of viruses and checked for compliance varietal.