Królak i Wspólnicy

Kancelaria Królak i Wspólnicy jest liderem w grupie stowarzyszonych, cieszących się zaufaniem kancelarii adwokackich i radcowskich, świadczących wyspecjalizowaną obsługę prawną dedykowaną instytucjom i podmiotom korporacyjnym. Z sukcesem świadczy obsługę prawną firm energetycznych, przemysłu wydobywczego, farmaceutycznych, hydrotechnicznych i budowlanych oraz pionierskich projektów z zakresu IT, nowoczesnych technologii czy energii ze źródeł odnawialnych.

Kancelaria Królak i Wspólnicy jest liderem w grupie stowarzyszonych, cieszących się zaufaniem kancelarii adwokackich i radcowskich, świadczących wyspecjalizowaną obsługę prawną dedykowaną instytucjom i podmiotom korporacyjnym.

Realizujemy pełne spektrum usług prawniczych, udzielając wsparcia dla prowadzonych przez naszych Klientów przedsięwzięć. Z sukcesem świadczymy w całej Polsce obsługę prawną znaczących podmiotów, w tym firm energetycznych, przemysłu wydobywczego, farmaceutycznych, hydrotechnicznych i budowlanych oraz pionierskich projektów z zakresu IT, nowoczesnych technologii czy energii ze źródeł odnawialnych.

Uczestniczymy w obsłudze wielkiej wartości kontraktów infrastrukturalnych przy zaangażowaniu funduszy międzynarodowych.

Działania Kancelarii polegają zarówno na doradztwie prawnym związanym z bieżącą obsługą prawną, jak i na wyspecjalizowanych formach współpracy, dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań.

W razie potrzeby nasi doświadczeni prawnicy zapewniają obsługę dotyczącą skomplikowanych problemów prawnych, m. in. związaną z realizacją projektów, sporządzaniem ekspertyz i opinii specjalistycznych, udziałem w negocjacjach i podejmowaniem innych niezbędnych działań w imieniu Zleceniodawcy wobec Jego kontrahentów w granicach udzielonych pełnomocnictw.

Naszym atutem jest oparcie rozwiązań praktycznych o najlepsze podstawy teoretyczne. Korzystamy ponadto z dorobku i doświadczenia wybitnych specjalistów w poszczególnych dziedzinach prawa polskiego i europejskiego, oddając do Państwa dyspozycji wysokiej próby wiedzę ekspercką na dogodnych i przyjaznych warunkach.

Kontakt:

www.krolak.pl

+48 22 875 22 76  

+48 501 358 653

 

Królak i Wspólnicy is a law firm that heads a group of associates predominantly rendering specialist legal services to institutions and corporations.

We offer a full spectrum of legal services in support of our clients’ enterprises. We have a proven track record of success in rendering legal services to significant market players throughout the whole of Poland. While, notably, we have been dealing with issues involving the energy, mining, pharmaceutical, hydrotechnology and building sectors, we are proud of our contributions to pioneering projects in IT, new technologies and renewable energy sources.

We have accumulated a great deal of knowledge and experience working for public sector bodies, local governments, trades unions, chambers of commerce and a variety of professional organisations.  The quality of our services in what might loosely be termed the public domain has been recognised in the number of infrastructural contracts of great value involving the engagement of considerable international funds that we have been invited to work on.

We represent our clients in proceedings at law before the Supreme Court, the Supreme Administrative Court (NSA) and regional administrative courts, as well as, whenever needed, before the Constitutional Tribunal (constitutional complaint). We also represent our clients in administrative proceedings before regulatory authorities (Office for Competition and Consumer Protection, Public Procurement Office, Energy Regulatory Office) and before licence granting authorities.

Our services consist of both standard legal advisory and specialized forms of cooperation tailored to individual Client needs and expectations.

Our experienced lawyers guarantee expert services in legal problems which involve the implementation of complicated projects, drafting expert and specialist opinions, participating in negotiations and undertaking all manner of indispensable activities on behalf our clients in their contractual dealings.

Our strong point is that we base our practical solutions on the best possible theoretical foundations.  Moreover, we make use of the wealth of knowledge and experience of outstanding specialists in various areas of Polish and European law, thereby placing at our clients’ disposal high grade expertise on flexible and affordable terms.


contact:

www.krolak.pl

+48 22 875 22 76  

+48 501 358 653