JT S.A.

JT Spółka Akcyjna jest wiodącą polską firmą budowlaną realizującą kontrakty z zakresu infrastruktury gazowej, paliwowej i wodno-kanalizacyjnej. 40 lat obecności na rynku czyni z firmy doświadczonego i stabilnego partnera w branży.

JT S.A. zapewnia pełne wsparcie dla Inwestorów począwszy od fazy koncepcyjnej,  poprzez montaż, aż po uruchomienie instalacji wraz z serwisem. Firma specjalizuje się w budowie rurociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  oferując kompleksowe wykonawstwo inwestycji w sektorze ropy i gazu. Doświadczenie, wiedza i wysokie kwalifikacje personelu lokują spółkę wśród firm spełniających oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów, tj. OGP Gaz-System S.A., Grupa PGNiG S.A., Europolgaz S.A. i Orlen S.A. Przykładowe inwestycje to: rozbudowa węzła Odolanów – etap I, dostosowanie do pracy na ciśnieniu 8,4 MPa i połączenie węzła z nowym gazociągiem Gustorzyn – Odolanów  DN 700,budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 na odcinku węzeł Lasów - Tłocznia Jeleniów w ramach budowy gazociągu granica Rzeczpospolitej Polskiej (Lasów) Taczalin - Radakowice-Gałów-Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego.

Firma posiada system zapewnienia jakości w spawalnictwie wg normy PN-EN ISO 3834-2. Niniejszy certyfikat wymaga utrzymania wykwalifikowanej kadry inżynierskiej  oraz wykonawczej. Prace spawalnicze prowadzone są w sposób zmechanizowany przy użyciu automatów spawalniczych, zarówno na budowach, jak i w ramach prac prefabrykacyjnych w zakładach produkcyjnych JT S.A. Złącza spawane poddane są badaniom nieniszczącym typu: penetracyjne, radiografia, ultradźwięki, metoda magnetyczno-proszkowa. Oerta JT S.A. zawiera również kompleksowe wykonawstwo obiektów technologicznych, takich jak: węzły rozdzielcze, tłocznie gazu, stacje redukcyjno-pomiarowe, zespoły zaporowo upustowe, zbiorniki ciśnieniowe, stacje CNG.              

W ramach usług specjalistycznych proponowanych przez JT S.A. znajdują się ponadto:

1.  Próby ciśnieniowe – szczelności, wytrzymałości, specjalne.

2.  Zabezpieczenia antykorozyjne – powłoki malarskie i żywiczne

3.  Ochrona katodowa – kompleksowe prace wraz z projektowaniem.

4. Badanie tłokiem inteligentnym w celu monitorowania stanu rurociągów – inspekcja nowych i używanych rurociągów wspierająca prace eksploatacyjne w planowaniu remontów i konserwacji.

OSOBA DO KONTAKTU.
Dorota Wielgos-Gromadka
(48) 604 473 361, 

dwielgos@jtsa.pl

DANE KONTAKTOWE DO FIRMY 

JT S.A.

ul. Płochocińska 111

03-044 Warszawa

email: jtadeusiak@jtsa.pl

www.jtsa.pl