Wydarzenia

Współpraca  gospodarcza Dolnego Śląska z Turcją.
25/01/2016

Współpraca gospodarcza Dolnego Śląska z Turcją.

19 stycznia 2016 roku, Dolnośląski Urząd Marszałkowski wspólnie z Polsko -Turecką Izbą Gospodarczą zorganizowali seminarium o możliwości współpracy, gospodarczej i kulturalnej  Dolnego Śląska z Turcją. Było to kolejne wydarzenie poświęcone temu zagadnienie w ciągu minionych trzech miesięcy. Gospodarzem spotkania był Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Współpraca z Izbą Handlowo Przemysłową regionu Tarsus
10/03/2015

Współpraca z Izbą Handlowo Przemysłową regionu Tarsus

6 marca 2015 roku Polsko-Turecka Izba Gospodarcza podpisała porozumienie o współpracy z Izbą Przemysłowo Handlową regionu Tarsus, najstarszą izbą w Turcji. Otwiera ono możliwość bezpośredniego importu wysokiej jakości owoców cytrusowych, oliwek i oleju na rynek polski oraz eksportu z Polski nawozów, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń rolniczych.

Polsko-Turecka Izba rozpoczyna współpracę z Izbą Gospodarczą Adany.
19/11/2014

Polsko-Turecka Izba rozpoczyna współpracę z Izbą Gospodarczą Adany.

Współpraca firm polskich z firmami tureckiego regionu Adana. Podpisano Porozumienie o współpracy.18 listopada br. podpisano w Warszawie Porozumienie o Współpracy pomiędzy Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą oraz Izbą Gospodarczą z regionu Adana (www.adanato.org.tr). Położona w południowo-wschodniej części Turcji Adana jest jednym z pięciu najważniejszych regionów przemysłowych Turcji strategicznie ulokowanym pomiędzy Europą i Bliskim Wschodem. Aktualnie eksport z Adany do Polski wynosi ok. 30 mln USD rocznie. Podobną wartość ma polski eksport do regionu Adana. Podpisane porozumienie przewiduje, podejmowanie inicjatyw zachęcających i wspierających przedsiębiorców w z Polski i regionu Adana do współpracy handlowej  i inwestycyjnej. Tworzy warunki do zwielokrotnienia obrotów. 

Utworzenie Polsko-Tureckiej Rady Biznesu
05/03/2014

Utworzenie Polsko-Tureckiej Rady Biznesu

Na wniosek Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej we wrześniu 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza powołała Polsko-Turecką Radę Biznesu (Polish-Turkish Business Council). Rada ma być wehikułem współpracy dużych polskich firm z firmami tureckimi. Rada ma charakter zamknięty. Uczestniczyć w niej będą tylko firmy zaproszone do jej składu.