Hakkımızda

POLONYA TÜRKİYE TİCARET ODASI (PTCoC)

PTCoC Türk firmalarının Polonya pazarına girmelerinde ve bilgi edinmelerinde kolaylık sağlamaktadır.

Dünyanın birçok güçlü ekonomiye sahip ülkesi krize yenik düşerken, Polonya bu etkiden korunmayı başarabilmiş ve Avrupa Birliği'nde en istikrarlı ekonomiye sahip olan ülke konumuna gelmiştir. Önümüzdeki birkaç yılı içeren tahminlere göre GSMH’nin yılda % 3-5 oranında büyümesi beklenmektedir. Dünya Bankası'nın "Doing Business" Ekim ayı raporunda, Polonya şirket kurma ve iş yapma kolaylığı alanında yeniden 10 basamak öne geçerek 45. sırayı almıştır. Bu da demektir ki, Doğu Avrupa ülkeleri arasında bu konuda en iyi ülke Polonya'dır. Başbakan yardımcısı Sayın Janusz Piechociński'nin raporun yayınlanmasından sonra belirttiği gibi, "Bu sıralamadaki yerimiz, iş ortamı olanaklarının kolaylaştırılması için atılan adımlar konusunda doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir."

Polonya ve Türkiye sanayileri arasında önemli benzerlikler vardır. İmalat sanayinin birçok sektöründe olan kendi kendine yeterlilik, tamamlayıcılık gibi benzer olanaklara iki ülkenin de sahip olduğu görülmektedir (Örneğin; otomotiv sanayi, beyaz eşya, TV ve IT ürünleri). Benzerliklerin yanı sıra, iki ülke ekonomilerinin arasında farklılıklar da vardır. Örneğin; Türkiye'de şirket kurarken Ticaret Odalarına kayıt olunması zorunluyken Polonya'daki şirketlerin Ticaret Odalarına kaydı zorunlu değildir.

Polonyalı ve Türk şirketlerin üçüncü ülke pazarlarına açılmak için ortaklaşa hareket ederek  bu imkanları kullanmasında büyük bir potansiyel olduğunu belirtmekte yarar vardır. Polonyalı şirketlerin Letonya, Litvanya, Estonya, Beyaz Rusya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti gibi komşu ülkelerdeki iş kurma ve yürütme edinim ve tecrübelerinden yararlanılarak ortak iş kurma olanakları, tüm Ortak Pazar ülkelerinde yaygınlaştırılabilir.

Bu alandaki imkanlar yukarıda belirtildiği gibi bir tek Polonya şirketlerine ait değildir. Bununla beraber, Türk şirketlerinin de edindiği bilgi ve tecrübelerin kullanımı sadece Irak, İran, Azerbaycan gibi komşu ülkeler ile sınırlı tutulmayıp, Asya kıtasında bulunan Türkmenistan, Kırgızistan ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil tüm Afrika kıtası ülkeleri de bu iş birliği kapsamına alınmalıdır.

Polonya- Türkiye Ticaret Odası portalımız (www.ptcoc.eu) 2007 yılında kuruldu. Başlangıçta kuruluş amacı, kendi imkanları yetersiz olan, küçük ve orta ölçekli Türk şirketlerine ülkemizde iş kurmada yardımcı olabilmek olan portalımız, şu anda Polonya'da iş yapmanın koşulları hakkında en doğru ve eksiksiz bilgileri içeren yerdir. Polonya ekonomisi ile ilgili güncel bilgiler sunar. Kurumsal bilgiler hariç (iş formları, vergi, ulaşım, iş bağlantıları, vs.) çeşitli kültürel faaliyetleri de içeren bilgileri burada bulmak mümkündür. Ayrıca bu faaliyetleri düzenleyen kurallar hakkındaki bilgileri de portalımızdaki koleksiyonda bulabilirsiniz. Saflarında Türk şirketlerin de bulunduğu Odanın ana amaçlarından biri de Polonya'da ortaklaşa iş birliği yapmak isteyen üye şirketleri desteklemektir. Bunu gerçekleştirebilmek için faaliyet alanımızda şu gibi işler yürütülmektedir:
  • Türk şirketlerinin Polonya'daki faaliyetlerini düzenleyen kurallar hakkında makroekonomik bilgi vermek,
  • Türk şirketlerinin Polonya'daki potansiyel iş ortaklarını içeren bilgi ve tavsiyeler vermek,
  • B2B kapsamında Polonya'daki Türk şirketleri için toplantı organizasyonları yapmak,
  • Polonya ve Türkiye ticaret misyonları ve iş konferansları organizasyonları düzenlemek,
  • Türk şirketleri aleyhinde ayrımcı uygulamalar görüldüğü taktirde, yardımcı olmak ve Polonya'daki yetkili kuruluşlara ve makamlara müdahale etmek
  • Polonya pazarıyla ilgilenen şirketler için hukuk, vergi ve ticari danışmanlıkta bulunmak, bu gibi konularda gereken tüm diğer bilgiler dahil        olmak üzere Türk şirketlerine, yol göstermek, yardımcı olmak (Türkçe dilinde yardım sunulması dahil olmak üzere).
Polonya- Türk Ticaret Odası portalı, iki ülke iş adamlarının birbirlerini daha iyi tanımaları ve ortaklaşa faaliyetlerinde edinecekleri başarı için en doğru adrestir. Bize katılmaya ve güzel işler başarmak için  hizmetlerimizden yararlanmaya davet ederiz.

Marek Nowakowski

POLONYA TÜRKİYE TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Başkanı

marek.nowakowski@ptcoc.eu

office@ptcoc.eu