Współpraca gospodarcza Dolnego Śląska z Turcją.

19 stycznia 2016 roku, Dolnośląski Urząd Marszałkowski wspólnie z Polsko -Turecką Izbą Gospodarczą zorganizowali seminarium o możliwości współpracy, gospodarczej i kulturalnej  Dolnego Śląska z Turcją. Było to kolejne wydarzenie poświęcone temu zagadnienie w ciągu minionych trzech miesięcy. Gospodarzem spotkania był Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Poprzednie zorganizowano 19 listopada 215 roku. W obydwu spotkaniach uczestniczył  Yusuf Ziy Özcan Ambasadore Republiki Turcji, a także kierownictwo władz samorządowych Dolnego Śląska łącznię Marszałkiem  Cezarym Przybylskim.Tematem obydwu spotkań była współpraca w zakresie gospodarczym, turystycznym i kulturalnym Dolnego Śląska z partnerami i regionami tureckimi. Omawiano także i problemy związane z dostępnością dogodnych połączeń lotniczych Wrocławia s z miastami w Turcji.Rozmowa Ambasadora i Marszałka poświęcona była szeroko rozumianej współpracy gospodarczej  przedsiębiorstw z  Dolnego Śląska z firmami tureckimi, a  szczególnie ułatwianiu dolnośląskim podmiotom gospodarczym inwestowania na tureckim rynku i możliwych do zastosowania zachęt dla firm tureckich do lokowania inwestycji w województwie dolnośląskim.  

"Polska i Turcja to dwie gwiazdy, które najwyraźniej świecą na gospodarczej mapie Europy"- powiedział Yusuf Ziya Özcan Ambasador Turcji w RP podczas rozmowy z Marszałkiem Cezarym Przybylskim. Podkreślił, że intensyfikacja polsko-tureckiej współpracy także pomiędzy regionami, pozwoli na synergię tkwiącą w potencjale gospodarczym obydwu krajów.

„Jesteśmy gotowi  ułatwić tureckim inwestorom prowadzenie działalności gospodarczej w naszym województwie. Zapraszamy zwłaszcza do wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Gospodarczej, która oferuje bardzo dogodne warunki dla rozwijania biznesu”. Powiedział Marszałek C. Przybylski. Podkreślił, że region dolnośląski "dysponuje atrakcyjnymi warunkami turystycznymi, dużym potencjałem naukowym i dobrze rozwiniętą siecią połączeń drogowych i kolejowych z całą Europą".

W spotkaniu udział wzięli również: Koray Akguloglu,  Radca Handlowy Republiki Tureckiej i  dolnośląskie firmy  realizującej projekty  na rynku tureckim. 

M.Nowakowski wyraził pogląd, że „istnieje wielki potencjał współpracy dwustronnej pomiędzy firmami polskimi i tureckimi, pozwalający nie tylko na dwustronną wymianę handlową, ale także na wspólną ekspansję na rynki trzecie. Co więcej, jest możliwa i potrzebna współpraca w zakresie B+R, aby rozwijać zaawansowane  produkty i technologie. Sprzyja temu, m.in. porozumienie o współpracy podpisane pomiędzy narodowym Centrum Badań i Rozwoju a jego odpowiednikiem w Turcji, na podstawie którego można pozyskać dofinasowanie prac badawczo- wdrożeniowych realizowanych przez podmioty z obydwu krajów. Dal ułatiwenia współpracy firm sektora MSP utworzono elektroniczną platformę handlową www.polandturkey.com.

Seminarium  prowadziła  Barbara Kluza – Kierownik Działu  ds. Kontaktów Pozaeuropejskich z Wydziału Współpracy z Zagranicą Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Informacja własna

Zdjęcia UMWD