Rośnie liczba studentów tureckich w Polsce. Opublikowano raport.

Wysoka jakość kształcenia przyciąga na polskie uczelnie studentów z Turcji, którzy zajmują trzecią pozycję wśród studiujących obcokrajowców (3789) oraz Hindusi (2744).  Coraz bardziej zainteresowani nauką w Polsce są też studenci z Azji Centralnej. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła liczba studentów z Kazachstanu (1775) oraz Azerbejdżanu (2459). Przyszłościowym rynkiem dla polskich uczelni jest także Uzbekistan (2049).

wtorek, 06 lutego 2024

W Polsce kształci się już ponad 105 studentów z zagranicy.  W roku akademickim 2022/23 liczba studentów zagranicznych po raz pierwszy przekroczyła barierę 100 000, studiowało ich w Polsce  105 404 ze 179 krajów, wynika z raportu "Studenci zagraniczni w Polsce 2023" opublikowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – w oparciu o dane GUS, uwzględniające również studentów przyjeżdżających w ramach wymiany. Zagraniczni studenci stanowią obecnie ponad 8,61 proc. ogółu studentów w naszym kraju, co oznacza, że doszliśmy pod tym względem do średniej europejskiej. Dominującą grupę na uczelniach polskich stanowią studenci z Ukrainy i Białorusi. W roku akademickim 2022/23 pobierało w Polsce naukę 48 056 Ukraińców oraz 12 014 Białorusinów, dla których istotne jest bliskie sąsiedztwo i przynależność Polski do UE. oraz kulturowa bliskość. W przypadku Ukraińców duże znaczenie miała wojna spowodowana agresją Rosji.

Wysoka jakość kształcenia przyciąga na polskie uczelnie studentów z Turcji, którzy zajmują trzecią pozycję wśród studiujących obcokrajowców (3789) oraz Hindusi (2744).  Coraz bardziej zainteresowani nauką w Polsce są też studenci z Azji Centralnej. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła liczba studentów z Kazachstanu (1775) oraz Azerbejdżanu (2459). Przyszłościowym rynkiem dla polskich uczelni jest także Uzbekistan (2049).

Najczęściej wybierane przez obcokrajowców kierunki to zarządzanie, informatyka i kierunek lekarski. W porównaniu do ubiegłego roku o ponad 5 tys. wzrosła liczba osób studiujących zarządzanie, a ponad 3 tys. więcej wybrało informatykę. Mniejszym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski, na którym studiuje mniej cudzoziemców niż w poprzednim roku akademickim (o 197 osób mniej).

Podążając za zwiększającą się liczbą zagranicznych studentów, w roku akademickim 2022/23 na polskich uczelniach wzrosła zarówno liczba wykładowców cudzoziemców, jak i liczba programów prowadzonych w języku angielskim.

Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2023" oparty jest na niepublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, badaniu własnym Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", a także na danych międzynarodowych organizacji OECD, UNESCO oraz Project Atlas. Osiągnięty rezultat to efekt pracy wielu osób, które z poświęceniem zaangażowały się w proces umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Najwybitniejsi z tego grona są corocznie honorowani prestiżową Nagrodą Środowiskową Gwiazdy Umiędzynarodowienia.

Nagrody zostaną wręczone 8 lutego podczas uroczystej gali w ramach konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2024".

Misją nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia, która w 2024 r. zostanie przyznana już po raz siódmy, jest wyłonienie i wyróżnienie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w umiędzynarodowieniu polskich szkół wyższych. – Nagroda promuje osoby, które otwierają nasze szkoły wyższe na inne doświadczenia i kultury. Jest to ważne wyróżnienie środowiskowe, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma wielką wartość – podkreśla Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator nagrody.

Gwiazdy Umiędzynarodowienia to wyróżnienie dla osób, które zajmują się internacjonalizacją praktycznie, w działach rekrutacji i marketingu czy też w szkołach języka polskiego, a także dla wybitnych menedżerów, nauczycieli akademickich i badaczy internacjonalizacji. Nagrodę przyznaje Kapituła składająca się z reprezentantów wszystkich polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia. Pracami Kapituły kieruje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej.