Polsko-tureckie projekty B+R.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wspólnie z  Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) wspomagają polsko-tureckie projekty badawczo wdrożeniowe w obszarach: ICT, Health and Life Sciences, Food  i Energy. 

poniedziałek, 01 lutego 2016
W 2015 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wspólnie z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły konkurs na realizację wspólnych projektów badawczo wdrożeniowych w obszarach: ICT, Health and Life Sciences, Food  i Energy. Jej podstawą było Porozumienie o współpracy polsko-tureckiej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych  podpisane w sierpniu 2014 roku pomiędzy obydwoma instytucjami odpowiedzialnymi za wspieranie współpracy pomiędzy przemysłem i ośrodkami naukowymi i transfer technologii. Konkurs spotkał się on z dużym zainteresowaniem. Zgłoszono kilkadziesiąt wniosków. Listę zakwalifikowanych można zobaczyć na stronie internetowej NCBiR. Zapowiedziana jest kolejna edycja. Nabór wniosków rozpocznie się w maju br i potrwa 3 miesiące. Wprawdzie, wzajemne obroty handlowe pomiędzy Polską i Turcją podwoiły się w ostaniach latach, osiągając w 2015 roku rekordowy poziom ok.6 miliardów Euro  to jednak wg zgodnej oceny polskich i tureckich specjalistów potencjał współpracy jest znacznie większy. Wspólpraca polskich i tureckich podmiotów w obszarze nowych technologii angażująca firmy, uczelnie, przemysłowe ośrodki naukowe, parki technologiczne z obydwu krajów do badań naukowych mających potencjał komercyjnydaje daje impuls do wzrostu wzajmenych obrotów. 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury, w tym Announcement Call for proposals, przewodnik kwalifikowalności kosztów, formularz aplikacyjny, harmonogram i kryteria oceny, a także wzory dokumentów aplikacyjnych są dostępne  na www.ncbir.gov.pl

 
Marek Nowakowski, 
Prezes zarządu Izby
tel. 512 371 288