Turcja przyciągnęła 10,6 miliarda dolarów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2023 r.

Dane za grudzień 2023 r. pokazują atrakcyjność Turcji dla światowych inwestorów, przy całkowitym napływie BIZ w skali roku sięgającym 10,6 miliarda dolarów. Według statystyk BIZ za rok 2023 do Turcji wpłynęło znaczny wkład z różnych krajów, przy czym 10 największych inwestorów obejmowało Holandię, Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Rosję, Francję, Wielką Brytanię, Irlandię, Stany Zjednoczone i Szwajcarię.

piątek, 22 marca 2024

W podziale BIZ na sektory głównym odbiorcą okazał się sektor produkcyjny, który przyciągnął 30,7% wszystkich inwestycji. Tuż za nim plasuje się sektor handlu hurtowego i detalicznego, który uzyskał 17,6 proc., zaś sektor usług finansowych i ubezpieczeniowych – 10,7 proc. Prezes Biura Inwestycji A. Burak Dağlıoğlu podsumował światowy krajobraz inwestycyjny w 2023 r., wymieniając takie czynniki, jak polityka banku centralnego i napięcia geopolityczne, które przyczyniają się do spadku globalnych inwestycji. Dağlıoğlu powiedział: „Zaobserwowaliśmy spadki światowych BIZ wahające się od 20 do 80 procent w wielu gospodarkach wschodzących, w tym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz krajach BRICS. Pomimo trudnych warunków globalnych, wolumen BIZ przekraczający 10 miliardów dolarów jest znaczący. Pozytywne sygnały z początku 2024 roku wskazują na obiecujące perspektywy dla tureckiej gospodarki, przy wzroście zainteresowania inwestorów. Spodziewamy się gwałtownego wzrostu inwestycji w 2024 r., co wskazuje na pozytywną trajektorię na nadchodzące miesiące.”

Oceniając BIZ w Turcji za rok 2023, Dağlıoğlu zauważył znaczące zaangażowanie krajów Europy i Zatoki Perskiej, podkreślając rosnącą współpracę z regionem Zatoki Perskiej jako pozytywny wskaźnik perspektyw inwestycyjnych.

Analizując dane z ostatniej dekady, Dağlıoğlu zauważył, że „zdolność Turcji w przyciąganiu BIZ, szczególnie w sektorze produkcyjnym, w regionach Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) wyróżnia się. Türkiye stała się głównym odbiorcą inwestycji produkcyjnych, zapewniając 21,7 procent inwestycji w regionach Europy Środkowo-Wschodniej i MENA w ciągu ostatniej dekady. Ponadto Türkiye przoduje w inwestycjach o charakterze ekspansji, z udziałem 19,1% od 2013 r.”.