Wysoki wzrost gospodarki Turcji w 2022 roku i w 2023.

W 2022 roku  turecka gospodarka urosła o 5,6 proc.co czyni ją najszybciej rozwijającą się gospodarką w G20, trzecią w UE, i piątą na świecie. Wyniki opublikowane po dwóch kwartałach 2023 r. potwierdzają tezę ekspertów, że "wzrost gospodarczy w Turcji utrzyma się na wysokim poziomie. Trzęsienie ziemi miało jedynie krótkotrwały negatywny wpływ na gospodarkę”. Także Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu dla Turcji z 2,7 proc. do 3,2 proc. w 2023 r. i z 4,3 proc. w następnym. 

sobota, 02 września 2023

W 2022 roku PKB Turcji osiągnął 906 mld USD, to jest najwyższy poziom od ośmiu lat, a PKB na mieszkańca osiągnął 10 655 USD, najwyższy poziom za sześć lat. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych ​do Turcji wyniósł w 2022 r. 13 mld USD. Krajem, który najwięcej zainwestował w Turcji w tym okresie była Hiszpania z kwotą 1,6 mld USD. Na drugim miejscu znalazła się Holandia z inwestycją 863 mln USD, a na trzecim miejscu znalazła się Szwajcaria z 737 mln USD. Najwięcej BIZ przyciągnęła działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 28%, handel hurtowy/detaliczny 25 %, a  przemysł wytwórczy z 24 %.

Także wyniki Ii kwartału 2023 roku potwierdzają pozytywne tendencję. Gospodarka Turcji rośnie o 3,8 proc. To oznacza, że jest czwartą najszybciej rozwijającą się gospodarką na świecie i drugą wśród krajów członkowskich OECD. 

​Turcja przyciągnęła BIZ o wartości 2,3 mld USD w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 r., co oznacza wzrost o 23% rok do roku. Łączna wartość BIZ w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 13,5 mld USD.

Według danych opublikowanych przez Turecki Instytut Statystyczny (TurkStat), produkt krajowy brutto (PKB) Turcji, w drugim kwartale 2023 r. liczony  w cenach bieżących, sięgnął 271,5 mld dolarów, a zannualizowany PKB po raz pierwszy w swojej historii przekroczył próg 1 biliona dolarów, choć MFW prognozował, że poziom ten będzie osiągnięty dopiero na koniec 2023 r.  Złożyły się na to: wzrost konsumpcji prywatnej, wydatki na cele publiczne, inwestycje oraz eksport. Minister Handlu Ömer Bolat, w pierwszym tygodniu sierpnia br. przedstawił informacje dotyczące handlu zagranicznego Turcji. Powiedział m.in. "w lipcu 2023 r. turecki eksport wzrósł o 8,4 proc. rok do roku, osiągając 20,1 mld dolarów, co stanowi najwyższy miesięczny lipcowy wynik eksportu w historii kraju. Wolumen handlu zagranicznego wzrósł w tym samym okresie o 10 procent, osiągając 52,6 miliarda dolarów."

Tureckie firmy eksportują swoje wyroby i usługi do 157 krajów, jednak najważniejszymi partnerami handlowym Turcji są: Niemcy, Włochy i Stany Zjednoczone. 

Roczny napływ BIZ do Turcji sięgnął 13,5 mld USD w I kwartale 2023 r. Głównymi sektorami odbiorców BIZ  były: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, usługi finansowe. Najwięcej zainwestowały  Holandia, Francja, Niemcy, Irlandia i Luksemburg. W swoich uwagach na temat wyników kraju w zakresie BIZ w pierwszych trzech miesiącach roku prezes Biura Inwestycyjnego A. Burak Dağlıoğlu powiedział, że Turcja zachowała status bezpiecznej przystani dla międzynarodowych inwestorów pomimo globalnej recesji.