Wsparcie prawne dla polskiego biznesu w Turcji.

Renomowana turecka Kancelaria Prawna HS Avukatlık Ortaklığı www.hsavukatlik.com udzieli wsparcia prawnego firmom polskich prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą na terenie Turcji. 

środa, 20 czerwca 2018

 Kancelaria Prawna HS Avukatlık Ortaklığı powstała w 1985 roku. Ma siedzibę w Ankarze i Stambule. Kancelaria świadczy szeroki zakres usług prawnych od pomocy przy zawieraniu transakcji  do reprezentowania klientów wobec tureckich władz administracyjnych i sądów.Tworzy ją kilkudziesięciu doświadczonych prawników z wieloletnim stażem pracy dla  firm i instytucji państwowych w różnych dziedzinach doradztwa prawnego. Klientami Kancelarii są przedsiębiorstwa, banki, koncerny i konglomeraty, stowarzyszenia pracodawców i indywidualni przedsiębiorcy. Dysponuje zespołem doświadczonych prawników. Oferuje także wsparcie biegłych rewidentów, wyspecjalizowanych w zakresie audytu i doradztwa podatkowego. 

Zakres kompetencji Kancelarii obejmuje obszary wymienione poniżej. 

BANKOWOWŚC I FINANSE

Kancelaria doradza instytucjom finansowym w sprawach regulacyjnych i transakcyjnych. Prawnicy Kancelarii brali udział w wielu różnych transakcji finansowych i reprezentowali kredytobiorców, kredytodawców, inwestorów i emitentów w finansowaniu projektów nowatorskich, finansowania handlu, finansów korporacyjnych, obligacji i transakcji repo.  Kancelarii  wspiera klientów tworzeniu instytucji finansowych w Turcji.

DORADZTWO KORPORACYJNE I BIZNESOWE

Kancelaria zapewnia szeroką pomoc prawną dla firm i akcjonariuszy. Przygotowuje statut i uchwały korporacyjne dla swoich klientów i zapewnia doradztwo prawne w sprawach takich jak podwyższenie kapitału, ład korporacyjny, dywidendy, obowiązkowych ofert przetargowych, ujawniania informacji publicznych, praw akcjonariuszy i squeeze-out. Prawnicy Kancelarii są również aktywnie zaangazowani w przygotowanie i negocjowanie umów akcjonariuszy, umowy joint venture i innego rodzaju strategicznych umów partnerskich.

RYNKI KAPITAŁOWE

Prawnicy Kancelarii mają ogromne doświadczenie w transakcjach na rynkach kapitałowych. Brali udział w emisji akcji i emisji prywatnych, jak i różnych transakcji na rynkach kapitałowych długu w tym sekurytyzacji i emisje euroobligacji, obligacji zabezpieczonych. Reprezentowali także instytucje finansowe w transakcjach pozagiełdowych i instrumentów pochodnych. Kancelaria doradza firmom i akcjonariuszom w zakresie wymogów  prawnych tureckich rynków kapitałowych, takich jak ład korporacyjny, obowiązki informacyjne i postepowania przetargowe.

KONKURENCJA

Kancelaria oferuje pełen zakres usług w dziedzinie prawa konkurencji w tym udzielanie porad prawnych, pomocy ze zwolnienia i odprawy aplikacji i reprezentacji w badaniach konkurencji i sprawy sądowe. Doradza swoim klientom we wszystkich aspektach prawa konkurencji, w tym porozumień poziomych i pionowych, fuzji i przejęć, nadużywania pozycji dominującej i uzgodnionych działań.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Kancelaria regularnie reprezentuje instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia pracodawców, związków zawodowych i osób prywatnych w wielu sporów handlowych i administracyjnych. Kancelaria zajmuje się wszystkimi rodzajami rozwiązywania sporów, w tym sporów sądowych, arbitrażowych, mediacji, ugody sądowej outof. Kancelaria pomaga również klientom w wykonywaniu orzeczeń sądowych i arbitrażowych.

PRAWO PRACY I ZATRUDNIENIE

Kancelaria jest jedną z wiodących firm prawniczych w zakresie pracy i prawa ubezpieczeń społecznych w Turcji. Doradza i reprezentuje instytucje finansowe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia pracodawców i związków zawodowych na temat negocjacji zbiorowych sporów pracowniczych i rozwiązywania umów o pracę. Pomaga klientom  w  przygotowaniu i weryfikacji dokumentacji zatrudnienia i zasobów ludzkich, edukacji. Praktyka Zatrudnienie Kancelarii regularnie rozciąga się na wsparciu firm z działających aplikacji pozwolenia swoich pracowników zagranicznych.

ENERGETYKA

Kancelaria posiada znaczną ekspozycję na sektor energetyczny. Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w project finance, M & A i towarowych transakcji pochodnych w sektorze. HS Kancelaria zapewnia również doradztwo w sprawach regulacyjnych sektora energetycznego. Ponadto Kancelaria reprezentuje wiele firm energetycznych w fazie nacjonalizacji ich projektów.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Kancelaria doradza HS  w sprawach  znaku towarowego, patentu, wzoru, oznaczenia geograficznego, odmian roślin, sukienka handlowych, praw autorskich, licencji oraz nieuczciwej konkurencji. Praktyka Kancelarii w zakresie własności intelektualnej obejmuje rejestrację, sporów własności intelektualnej, walki z podrabianiem i out-of-sąd ugody. Kancelaria posiada duże doświadczenie w negocjowaniu  umów transferu własności intelektualnej w tym umów licencyjnych.

FUZJE I PRZEJĘCIA

Kancelaria pomaga klientom w przygotowywaniu i negocjowaniu dokumentów transakcyjnych i zapewnia transakcyjną wskazówek regulacyjnych. Oferuje również pomoc w wykonywaniu praw akcjonariuszy.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria posiada rozległą wiedzę w zakresie prawa zamówień publicznych. Prawnicy Kancelarii regularnie pomagają firmom w przetargach publicznych w sektorach budownictwa, energetyki i górnictwa. Doświadczenie firmy obejmuje doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych oraz uchwały dotyczącej sporu w sprawie zamówienia publicznego.

NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWO

Nieruchomości i budownictwo praktyka HS Kancelarii obejmuje przygotowanie i negocjowanie budowy nieruchomości, umów sprzedaży i dzierżawy oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach ewidencji gruntów. Prawnicy Kancelarii HS firm budowlanych, którzy pomagali w joint venture oraz strategicznych umów partnerskich

Siedziba

HS Avukatlık Ortaklığı

A. Nispetiye Mahallesi, Birlik Sokak, Akyıldız Sitesi, D Blok, No. 24/9,

Beşiktaş 34340, İstanbul

www.hsavukatlik.com

Kontakt

T. +90 212 284 60 61

F. +90 212 284 60 66 

info@hsavukatlik.com

hsahin@hsavukatlik.com                Mec. Hasan Sahin - Partner Kancelarii 

lub 

                                                        Mec. Ali Barış Şahin - Associate


T  +90 537 408 0603


bsahin@hsavukatlik.com