Woda strategicznym surowcem. Mocny głos Turcji.

Turcja nie ma ani kropli wody do zmarnowania. Co więcej, zanieczyszczanie naszych zasobów wodnych jest równoznaczne ze zdradą stanu. Musimy efektywnie wykorzystywać naszą wodę i właściwie nią gospodarować. W wielu częściach świata, w tym w naszym kraju, jest postrzegana jako zasób nieograniczony. Jest to błędne stwierdzenie — powiedział prezydent Erdogan,

czwartek, 14 grudnia 2023

Zmiany klimatu, jakich doświadczamy, przynoszą także groźbę ograniczenia dostępu do zasobów wody pitnej. Wymusza to racjonalizowanie jej zużycia i eliminowania  marnotrawstwa. Problem dotyczy zwłaszcza regionów, w których zasoby wody są ograniczone z racji położenia geograficznego. W tym Turcji. Z jej rozwijającym się przemysłem, rosnącą populacją i postępującą urbanizacją wielu terenów, a zwłaszcza rozrostem wielkich aglomeracji Stambułu, Ankary, Izmiru i innych.

Problem jest tak ważny, że odniósł się do niego prezydent Recep Tayyip Erdogan, który 11 grudnia 2023 r. komentując narastający problem niedoboru wody w kraj powiedział

Nie możemy zmarnować ani jednej kropli posiadanej przez Turcję wody. Jej zanieczyszczanie równa się zdradzie stanu. Woda jest nie tylko zasobem ograniczonym, ale także malejącym. Presja na jej posiadanie wzrasta z dnia na dzień w związku ze zmianami klimatycznymi, suszą i industrializacją, a do tego powinniśmy też dodać rosnącą populację. Głównym czynnikiem, który sprawia, że woda jest jednym z najbardziej strategicznych i najcenniejszych zasobów, jest to, że w wielu częściach świata, w tym w naszym kraju, jest postrzegana jako zasób nieograniczony. Chciałbym powiedzieć, że jest to błędne stwierdzenie”.

Jego słowa przytoczyło wiele agencji światowych, zwłaszcza ze zostały wypowiedziane gdy w Dubaju obradował Szczyt Klimatyczny ONZ.

Obecnie Turcji przypada ok. 1600 metrów sześciennych wody na mieszkańca rocznie. Prognozuje się, że do 2050 r. dostępność spadnie i wyniesie ok. 1000 metrów sześciennych.

Stąd też w wielu miastach w Turcji stosowane są systemy zdalnego pomiaru zużycia wody przez mieszkańców miast. Zaopatrzone w możliwość wykrywania i sygnalizowania wycieków. Rozwinął się przemysł wodomierzy pozwalający każdemu odbiorcy wody racjonalizować jej zużycie, a także jego koszty.