Uwaga importerzy towarów z Turcji!. Ważna informacja.

Jest oficjalne stanowisko KE w sprawie elektronicznych świadectw A.TR, EUR.1 i EUR-MED potwierdzanych w Turcji. Brak odręcznego podpisu na tych dokumentach uniemożliwia ubieganie się o preferencyjne traktowanie towaru.

wtorek, 17 lipca 2018

Jak informuję firma 3Cargo Sp. z o.o Sp.k., członek Polsko-Tureckiej Izby Gospodarcze, nowe, elektroniczne świadectwa A.TR, EUR.1 i EUR-MED wystawiane w Turcji i nieposiadające tradycyjnego podpisu eksportera i/lub władz upoważnionych do ich wystawiania nie będą uznawane w krajach UE. To oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej. Takie świadectwa nie spełniają wymogów odpowiednich umów na linii Turcja-UE i nie mogą posłużyć do ubiegania się o preferencyjne traktowanie importowanego towaru.Komisja Europejska zobowiązała się podjąć wobec Turcji działania zmierzające do wprowadzenia przez Turcję systemowych rozwiązań, które zapewnią umieszczanie odręcznego podpisu na wspomnianych dokumentach. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje newsletter, w którym poinformuje o podstawach prawnych, dotychczas podjętych krokach oraz zalecanych działaniach, które powinni podjąć unijni importerzy.

Jakie są zalecenia?

Do końca tego roku trwa okres przejściowy, w którym Turcja może wystawiać jeszcze świadectwa tradycyjne i na chwilę obecną zaleca się ubieganie o takie właśnie dokumenty. Niekompletne świadectwa (bez odręcznego podpisu) należy zwrócić do nadawcy towaru, który będzie mógł zdobyć niezbędne podpisy na dokumencie, lub też ubiegać się o nowe świadectwo. Ponieważ organy celne w związku z zaistniałą sytuacją wzmacniają działania kontrolne, niezbędne będzie okazywanie tych dokumentów w momencie składania zgłoszeń celnych.

Więcej informacji,

Pani Małgorzata Beczała,

Dyrektor, 3CARGO

kontakt:

m.beczla@3cargo.com

tel.kom.  501 133 801

http://www.3cargo.com