Turcja - dobrym rynkiem do eksportu i importu. Pomagamy znaleźć partnera.

Doradzamy strategię wejścia na ten rynek, pomagamy znaleźć potencjalnego partnera/ów oraz zorganizować z nimi rozmowy. 

piątek, 12 października 2018

Po 11 latach funkcjonowania Izba ma doświadczenie, wiedzę o tureckim rynku i obowiązujących na nim regułach, kontakty, zdolność oceny wiarygodności partnera/ów dokonania analizy segmentów rynku itd. Mamy zespół sprawdzonych konsultantów i doradców w Turcji, którzy udzielą skutecznego wsparcia. 

Mamy dużą wiarygodność po stronie tureckiej i podpisane porozumienia o współpracy z regionalnymi Izbami przemysłowymi i handlowymi w Turcji. Możemy także zarekomendować kancelarię prawną, turecką, wyspecjalizowaną w reprezentowaniu polskich firm w zakresie przygotowania umów i kontraktów, zapewniającą polskim firmom bezpieczeństwo prawne. Udzielamy też wsparcia logistycznego, jeśli potrzebne w tym polsko-tureckich tłumaczy.

Izba ma więc kompetencje, które mogą być pomocne firmom polskim przy wejściu na turecki rynek.

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego utworzą przez przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą pomiędzy polskim i tureckim rynkiem. Izba działa na rzecz swoich członków w oparciu o wnoszone przez nie składki i opłaty. Nie otrzymuje dotacji ze środków publicznych.  Izba może też świadczyć usługi doradcze firmom nie członkowskim na zasadach komercyjnych. Uzyskany z tego tytułu przychód przeznaczony jest na działalność statutową. Izba jest płatnikiem VAT, wystawia faktury za swoje usługi.

Poniżej zasady współpracy z firmami nieczłonkowskimi:

• po określeniu przez Zleceniodawcę zadania Izba przygotowuje projekt budżetu,
• Izba podejmuje czynności na mailowe zlecenie skierowane na adres biuro@ptcoc.eu oraz opłacenie 50% uzgodnionych kosztów netto zlecenia (plus VAT). W e-zleceniu wymagana jest deklaracja opłacenia uzgodnionego opłacenia honorarium,
• ze strony Izby nie potrzebna jest oddzielna umowa na wykonanie zlecenia, ale jeśli zalecający tego sobie życzy to oczywiście Izba podpisze taką umowę.

Zapraszamy do współpracy