Polska- Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Turcją weszła w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. Reguluje  zasady delegowania pracowników i eliminuje podwójne opłacanie składek w przypadku pracy w obu państwach.

czwartek, 17 czerwca 2021

Delegowanie pracowników. Na podstawie tej umowy przedsiębiorcy z obu krajów mogą delegować pracowników z terytorium jednego państwa do pracy w drugim i opłacać składki na ubezpieczenie  tylko w państwie delegującym. 

Dobrą wiadomością dla osób, które pracowały w Polsce i Turcji jest także to, że nq jej podstawie można sumować okresy ubezpieczenia  w Polsce i w Turcji, żeby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. To szczególnie ważne dla osób, które były aktywne zawodowo w tych dwóch państwach, jednak w żadnym z nich nie wypracowały stażu, Umowa reguluje sprawy emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych. Ma też zastosowanie i pomaga uzyskać prawo do takich świadczeń, jak jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe, a także świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa.

ZUS podkreśla, że umowa pozwala również transferować świadczenia emerytalne i rentowe za granicę. Na przykład, polski emeryt, który mieszka aktualnie w Turcji, może bez przeszkód pobierać świadczenie z ZUS na turecki rachunek bankowy.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych sprawami polsko-tureckimi zajmuje się I Oddział ZUS w Łodzi. Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Turcją dołączyły do trzynastu realizowanych dotychczas przez ZUS umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podobne dotyczą: Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, USA, Kanady, Quebeku, Korei Południowej, Australii, Ukrainy, Mongolii, Izraela oraz Mołdawii.