Plan rozwoju gospodarki na lata 2023-25

O publikowany w Dzienniku Urzędowym 4 września 2022 r. średnioterminowy Program gospodarczy na lata 2023-2025, przygotowany został  przez Ministerstwo Skarbu i Finansów oraz Prezydencję Republiki.  Zakłada szybki wzrost tureckiej gospodarki.

niedziela, 09 października 2022

Minister skarbu i finansów Nureddin Nebati powiedział, że program został opracowany w świetle 11. Planu Rozwoju Turcji, ale  z uwzględnieniem zmian w sytuacji gospodarczej na świecie. 

„Przygotowując program, skupiliśmy się na Tureckim Modelu Gospodarczym, w którym priorytetem jest wzrost PKB, tworzenie miejsc pracy, produkcja o wysokiej wartości dodanej oraz zrównoważony wzrost zorientowany na eksport. Spodziewamy się średniego wzrostu PKB o 5,3 proc. i dodatkowego zatrudnienia 2,7 mln osób w ciągu najbliższych trzech lat” – powiedział minister.

 Program 

zakłada, że:

·        PKB Turcji wzrośnie o 5 proc. w 2023 r. oraz o 5,5 proc. w 2024 i 2025 r.,

·        PKB na mieszkańca przekroczy próg 10 000 USD i osiągnie 10 071 USD do 2023 r., 10 931 USD w 2024 r. 12 091 USD w 2025 roku,

·        stopa bezrobocia będzie stopniowo spadać do 10,4 proc. w 2023 r., 9,9 proc. w 2024 r. i 9,6 proc. w 2025 r.,

·        roczna inflacja w Turcji do końca tego roku wyniesie 65 procent, i zakłada się, że od przyszłego roku spadnie do 24,9 procent w 2023, do 13,8 procent w 2024, a ostatecznie do jednocyfrowej inflacji 9,9 proc. do 2025 roku,

·        nadal rósł będzie wzrośnie eksport do poziomu wysokości 305 miliardów USD do końca 2025 roku,

·        wzrosną dochody z turystyki z 45 miliardami dolarów w 2023, 55 miliardami dolarów w 2024 i 62 miliardami dolarów w 2025 r.,

·        do końca 2025 r. relacja salda obrotów bieżących do PKB oraz relacja deficytu budżetu państwa do PKB spadną do odpowiednio 0,9 proc. i 1,5 proc.

 

 źródło: 

Invest in Türkiye