Naliczanie VAT za usługi firm tureckich

Rozliczenia VAT w przypadku świadczenia usług przez firmy tureckie, usług na rzecz firm polskich.

czwartek, 21 września 2023

W przypadku eksportu usług przez firmy tureckie na rzecz podmiotów w Polsce, podatek VAT wynosi 0%. Jeżeli jednak usługa jest świadczona na terytorium w Turcji, nawet przypadku gdy i beneficjentem jest podmiot zagraniczny (np. polski), tak świadczone usługi nie będą, w świetle tureckiego prawa podatkowego, uznawane za eksport usług. Jeżeli zatem np. turecka kancelaria prawna wskazała w ofercie, że podana wycena nie zawiera podatku VAT, to wystawiając fakturę może żądać podatku VAT, - wynoszącym aktualnie 23 % - gdyż usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Turcji.

Więcej informacji o systemie podatkowym obowiązującym w Turcji, można znaleźć pod adresem

https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=40902

Zachęcamy do dołączenia do Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej. Szczegóły na www.ptcoc.eu w zakładce dołącz do nas.