Łatwiejszy dostęp leków na rynek turecki.

Unia Europejska wygrała sprawę przed Światową Organizację Handlu (WTO) przeciwko dyskryminacyjnym praktykom Turcji w zakresie farmaceutyków.  

wtorek, 26 lipca 2022

Dostęp leków na rynek turecki. Ważne orzeczenie WTO.

Ułatwienie dla eksporterów leków na rynek turecki.

WTO orzekła, że wymóg, aby zagraniczni producenci leków przenieśli swoją produkcję do Turcji, aby leki te kwalifikowały się do refundacji w ramach tureckich systemów zabezpieczenia społecznego, to praktyki dyskryminujące. 

WTO ustaliła również, że nie można traktować priorytetowo wniosków marketingowych krajowych ośrodków farmaceutycznych przed zagranicznymi.

„Werdykt jest wyraźnym zwycięstwem UE, ponieważ wszystkie roszczenia zostały rozstrzygnięte na korzyść UE. Ma to nie tylko znaczenie gospodarcze dla firm z UE, ale także wysyła silny sygnał zniechęcający inne kraje do kontynuowania lub prowadzenia podobnej, dyskryminującej polityki wymuszonej lokalizacji, która jest niezgodna z zasadami WTO” - ocenił wiceprzewodniczący KE ds. handlu Valdis Dombrovskis.

Werdykt zamyka sprawe, którą Komisja Europejska zgłosiła do WTO w 2019 roku.