Umowa o współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Geologii i Stowarzyszeniem Geologów w Turcji.

Wymiana naukowa i realizacja projektów komercyjnych w zakresie, górnictwa wydobycia metanu i hydrologii.

Nowy obszar współpracy. 3 lutego 2017 roku podpisano w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie, umowę o współpracy naukowo badawczej i komercyjnej, pomiędzy Polskim Instytutem Geologiczny najstarszym instytutem naukowo badawczym w Polsce, a tureckim Stowarzyszeniem Geologów JADE (Association of Geological Researches / Jeolojik Araştırmalar Derneği.  Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) (www.pgi.gov.pl) jest polską jednostka naukowo-badawczą mającą za zadanie prowadzenie wszechstronnych badawczych prac geologiczicych  w Polsce, zwłaszcza pod kątem zastosowania wyników w gospodarce. Pełni także funkcje Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej. JADE (www.jade@org.tr) jest pozarządowym stowarzyszeniem naukowym, którego celem jest przeprowadzenie badań dotyczących różnych dyscyplin nauk o Ziemi, finansowanych przez państwo oraz prywatnych inwestorów. Polski Instytut Geologiczny Celem zwartej Umowy, oprócz aspektów naukowych, jest rozwinięcie współpracy w zakresie komercyjnego zastosowania w Turcji wyników badań i doświadczenia Polskiego Instytutu Geologicznego, w szczególności w zakresie wdrażania projektów energetycznych (odmetanowanie kopalń), hydrologicznych oraz  zastosowania czystych technologii do przetwarzania zasobów naturalnych Ziemi. Podpisana umowa to, bardzo ważny krok w Polsko-Tureckiej współpracy gospodarczej, ktora dotychczas jest skoncentrowana na, rosnącej co roku, wymianie handlowej. Otwiera bowiem nowy rozdział współpracy, oparty przede wszystkim na wykorzystaniu wkładu intelektualnego obydwu stron. Umowę podpisali dr Edyta Majer, Zastępca Dyrektora Polskiego Instytutu Geologicznego oraz dr Ozgur Acir Przewodniczący Stowarzyszenia. Strony zaplanowały przeprowadzenie pilnych konsultacji  zmierzających dookreślenia szczegółowego zakresu współpracy i identyfikacji konkretnych projektów. Zwłaszcza wobec realizowanego w Turcji programu prywatyzacji pól węgla brunatnego. Nabywcy zobowiązani są bowiem do budowy kopalń i powiązanych z nimi elektrowni średniej wielkości (o mocy 350-400 MW) opartych, na lokalnie wydobywanym węglu brunatnym. Pierwszą jednak kwestią do rozwiania jest identyfikacji złóż metanu powiązanego złożami węgla oaz sposobu jego pozyskiwania. W celach bezpieczeństwa wydobycia ale także komercyjnego wykorzystania jego wartości opałowej. W tej sprawie Polska, a zwłaszcza Państwowy Instytut Geologii ma osiągnięcia na poziomie światowym, które przyciągnęły zainteresowane strony tureckiej. W rozmowach w Warszawie uczestniczyli jako obserwatorzy przedstawiciele firm tureckich posiadających koncesję na budowę kopalń. Planowane jest spotkanie w Ankarze. Podpisana umowa jest świadectwem wykonania kolejnego ważnego kroku w zakresie podniesienia poziomu merytorycznego współpracy pomiędzy Polską i Turcją. Stroną umowy jest także Polsko-Turecka Izba Gospodarcza (www.ptcoc.eu) inicjator współpracy. Umowa jest bowiem wynikiem wstępnych rozmów przeprowadzonych przez Izbę podczas Kongresu Energetycznego oraz Konferencji na temat współpracy w zakresie energetyki, zorganizowanej przez Wydział Promocji  Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze w listopadzie 2016 roku.  

Izba będzie patronowała dalszej współpracy i udzielała niezbędnego wsparcia w zakresie swoich, statutowych uprawnień i możliwości.

Komunikat turecki po spotkanie dostępny pod 

http://www.petroturk.com/HaberGoster.aspx?id=17274&haber=-JADEden-Uluslararasi-isbirligi-Anlasmasi

Informacja własna