MTSO - Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası

12 czerwca 2015 roku, w Mersin, podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy Izbą Przemysłowo- Handlową w Mersin, www.mtso@org.tr a Polsko-Turecką Izbą Gospodarczą

Porozumienie przewiduje m.in.
Dążenie do rozszerzenia wymiany na wszystkie sektory handlu, przemysłu, transportu, usług, promocję inwestycji, wykorzystanie nowych technologii i innowacji oraz ogólnie promowanie wszelkich odpowiednich środków współpracy pomiędzy firmami z regionu Mesin i Polski. 


Informowanie o możliwościach biznesowych dzięki kontaktom z potencjalnymi partnerami.

Współdziałanie w celu czerpania korzyści ze środków Unii Europejskiej na rozwój biznesu i inwestycji. W szczególności ustanowienie programu twinningowego między obiema izbami.

Wzajemną promocję.

Region Mersiny jest dużym ośrodkiem przemysłowym w Turcji. Znajdują sie w nim takie sektory jak: przetwórstwo ropy naftowej; przemysł chemiczny, włókienniczy, olejarski, mineralny; montownia samochodów ciężarowych. W Mersin ulokowany jest jeden z największych na morzu Śródziemnym port handlowy i pasażerski