POTIAD

26 lutego 2014 r. podpisano w Warszawie porozumienie o współpracy pomiędzy Polsko-Turecką Izba Gospodarczą oraz Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polska Turcja (POTIAD) www.potiad.org   

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polska- Turcja grupuje ponad 350 przedsiębiorców tureckich prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.Strony porozumienia zadeklarowały pomoc w rozwoju współpracy pomiędzy firmami polskimi i tureckim, a także do współtworzenia dogodnych warunków działania firm polskich, których właścicielami są przedsiębiorcy tureccy.Wyraziły przekonanie, że dadzą nowy impuls do dalszego rozwój dwustronnej współpracy gospodarczej w zakresie handlu, inwestycji a także kooperacji na rynkach trzecich pomiędzy Polską i Turcją i mogą wnieść ważny wkład w promowanie współpracy i ułatwienie przedsiębiorcom tureckim wkraczanie na rynek polski.  Są wśród nich firmy przemysłowe, usługowe i handlowe.  na podstawie polskiego kodeksu spółek handlowych. Wytwarzane przez nie produkty, trafiają na rynek krajowy oraz na eksport. Strony Porozumienia zdeklarowały, że będą współdziałać w organizacji misji handlowych i inwestycyjnych w Polsce i Turcji, a także przygotowaniu publikacji promujących współpracę dwustronną pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i tureckimi