Turcja Gościem Honorowym na Baltic Business Forum

Uczestniczący w Forum przedstawiciele rządu w Ankarze zapewniali, że mimo trudnej sytuacji politycznej rozwój tureckiej gospodarki nie wyhamował i zapraszali do inwestowania nad Bosforem.

Jak zapewniali uczestniczący w Forum przedstawiciele rządu w Ankarze, mimo trudnej sytuacji politycznej, rozwój tureckiej gospodarki nie wyhamował i zapraszali do inwestowania nad Bosforem.

Dwustronna wymiana handlowa między Polską a Turcją sięgnęła w 2015 r. niemal 5,8 mld euro. Do branż naszej gospodarki o największym potencjale dla polskich firm należą m.in. energetyka, sektor rolno-spożywczy, budownictwo, chemia i kosmetyka oraz przemysł obronny – mówił Evren Müderrisoğlu, radca ekonomiczny Ambasady Republiki Turcji w Warszawie. Przekonywał też, że trudna sytuacja polityczna w jego kraju nie wpływa na prowadzenie w nim biznesów. Potwierdzali to przedstawiciele polskich firm obecnych nad Bosforem. – Poza przedłużającymi się procesami przetargowymi nie ma większych komplikacji w prowadzeniu bieżącej działalności – mówił podczas Baltic Business Forum Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu Rafako. Firma obecnie uczestniczy w dziesięciu postępowaniach o zamówienie na budowę lub renowację bloków energetycznych, kotłów i instalacji dla tureckich elektrowni. Jej roczny obrót na tym rynku sięga 70 mln euro.

W Turcji biznesy prowadzą też m.in  Selena, Polpharma, Grupa Azoty i  Asseco. – Turcja z prawie 80 mln mieszkańców jest to jeden z najbardziej chłonnych rynków Europy i Azji. Dlatego chcieliśmy go odkryć również przed małymi i średnimi firmami z naszego kraju – tłumaczy Jacek Piechota, były minister gospodarki, pomysłodawca Baltic Business Forum. Uczestniczący w forum tureccy goście wyrazili natomiast chęć skorzystania z polskiego doświadczenia w rozwoju biznesu na Ukrainie. Trójstronne porozumienie o współpracy zawarły w Świnoujściu: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG), Polsko-Turecka Izba Gospodarcza (PTCoC) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Tureckich i Ukraińskich (TUID). Strony porozumienia, stwierdziły że deklarują współpracę w ramach wspólnego przekonania, że

​​wzmocnienie wielostronnych, gospodarczych i handlowych stosunków między przedsiębiorcami z Polski, Turcji i Ukrainy przyspiesza rozwój gospodarek poszczególnych krajów i pozytywnie wpływa na pokojową współpracę europejskich narodów i społeczeństw dla dobra każdego obywatela. Współpraca Stron ma na celu zachęcenie przedsiębiorców z Ukrainy, Turcji i Polski do podejmowania wspólnych inicjatyw z partnerami z wymienionych krajów, a także z państw trzecich.

Baltic Business Forum dąży do intensyfikacji współpracy gospodarczą na obszarze od Bałtyku i Adriatyku po Morze Czarne, tak zwany trójkącie ABC. By w pełni wykorzystać polski potencjał gospodarczy potrzebujemy współpracy z partnerami. Szerokie możliwości rozpościerają się zwłaszcza na wschód i południe od naszych granic – ocenia prof. Michał Kleiber, były minister nauki i prezes PAN, obecnie szef Rady Naukowo-Programowej Baltic Business Forum. Goście forum rozmawiali m.in. o rozwoju portów i dużych inwestycjach infrastrukturalnych, rynku kapitałowym, przemyśle wydobywczym, logistyce i energetyce. Wykład specjalny dla uczestników BBF wygłosił profesor Marek Belka, były Premier i były Szef Narodowego banku Polskiego, który mówił o szansach i zagrożeniach dla polskiej i europejskiej gospodarki.

W Forum uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński.

W trakcie BBF odbyło się także spotkanie przedstawicieli kierownictwa Tureckiego Stowarzyszenia Izb i Giełd (TOBB) największej organizacji samorządu gospodarczego reprezentowanej przez Dyrektora Departamentu ds. Współpracy Międzynarodowi, Hasan Ruhi Kocak, który jest równocześnie Prezesem najstarszej Izby Gospodarczej w Turcji w regionie Tarsus z przedstawicielami Krajowej Izby Gospodarczej, Ambasadora Jerzego Drożdża członka Rady Dyrektorów KIG, Marka Nowakowskiego Prezesa Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej oraz Dariusza Oleszczuka Prezesa Polsko-Tureckiej Rady Biznesu. Omówiono wspólne inicjatywy, które będą zrealizowane w latach 2016 – 2017 dla ułatwienia współpracy przedsiębiorstw.

Baltic Business Forum to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Forum ma charakter międzynarodowy, jest miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki z obszaru państw Europy i Azji. Każdego roku w konferencji biorą udział aktualni i byli przywódcy państw świata, ministrowie, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szefowie agend rządowych, a także znani i cenieni eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.