Targi Kielce maja już 25 lat

Targi Kielce – spółka miejska z 25-letnią tradycją.  Organizują rocznie 75 wystaw i ponad 700 konferencji.Kielce Fuarı – 25 yıllık geleneği olan belediye şirketi.Kielce Fuarı her yıl 75 fuar ve 700 aşkın konferans düzenler.

Obecnie Targi Kielce, które są spółką miejską, oferują wystawcom i gościom 90 000 m2 powierzchni wystawienniczej, w tym 36 000 m2 w 7 halach z nowoczesną infrastrukturą. Kielecki ośrodek wystawienniczy gości rocznie 248 000 zwiedzających z blisko 60 krajów, 7 600 firm, które prezentują swoją ofertę na 255 000 m2 powierzchni. Targi Kielce organizują rocznie 75 wystaw i ponad 700 konferencji.

Bu sıralarda, belediye şirketi olan Kielce Fuarı katılımcılara ve ziyaretçilere, 36.000 m2-si modern altyapısına sahip 7 adet holünde olmak üzere 90.000 m2-lik teşhir alanını sunar. Kielce fuar merkezine her yıl 60 ülkeden 248.000 ziyaretçi gelir ve fuar etkinliğine, ürünlerini 255.000 m2-lik alanda teşhir eden 7.600 şirket katılır. Kielce Fuarı her yıl 75 fuar ve 700 aşkın konferans düzenler.

Ćwierć wieku temu w Kielcach, mieście bez targowych tradycji i infrastruktury wielkich aglomeracji, udało się stworzyć ośrodek wystawienniczy, który po 25 latach działalności plasuje się na drugiej pozycji w Europie Środkowo -Wschodniej. Pomysł organizacji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego - pierwszej imprezy targowej w Kielcach, który zadebiutował 4 września 1993 roku okazał się wydarzeniem przełomowym i impulsem do rozwoju gospodarczego miasta i całego regionu.

Çeyrek asır önce, ticari gelenekleri ve koskocaman şehirlere karşın uygun altyapısı olmayan Kielce’de bir fuar merkezinin kurulması başarıldı. Ve bu merkez, 25 yıl geçtikten sonra Orta ve Doğu Avrupası’nın sıralamasında ikinci yer alır. 4 Eylül 1993 tarihinde başlamış, Kielce’deki ilk fuar etkinliği sayılan Uluslararası Savunma Sanayi Salonunu düzenleme fikri, çağ atlayan fikir olup şehir ve bütün bölgesinin ticari kalkınmasını canlandırdı.