Przemysł lotniczy i kosmiczny w Turcji

We wrześniurnw Stambule po raz drugi zorganizowano TEKNOFEST Istanbul Aerospace andrnTechnology Festival, inicjowany przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii.rnTargi, pokazy sprzętu, konferencje i seminaria  obejmujące lotnictwo, technologie kosmiczne irnwydarzenia technologiczne.

środa, 30 października 2019

TEKNOFEST trwał 6 dni . Wzięło w nich udział 1,7 miliona uczestnikówrni zwiedzających z różnych globalnych i krajowych firm, uniwersytetów irninstytucji publicznych  technologiamirnlotniczymi i kosmicznymi, takimi jak, samoloty, robotyka, bezzałogowe systemy latającernitd. Z okazji TEKNOFEST 2019 zaprezentowano najnowocześniejsze i zupełnie nowe samolotyrntureckich sił powietrznych. Podczas pokazu akrobacyjny zespół demonstracyjnyrnSOLOTURK wykonał pokazy lotów. Przemawiając na TEKNOFEST, Prezydent ReceprnTayyip Erdoğan podkreślił znaczenie technologii, stwierdzając, że Turcja chcernbyć producentem nowych technologii w tym okresie transformacji technologicznej,rna nie tylko rynkiem zbytu dla nich.

rnrn

Turcja ma dziś jeden z najszybciej rozwijających sięrnsektorów obronności i lotnictwa na świecie. Doświadczenie i nacisk na jakość sąrnwidoczne wśród tureckich firm zbrojeniowych i kosmicznych, które tworząrnprodukty konkurencyjne na całym świecie i odgrywają ważną rolę wrnmiędzynarodowych projektach. Dzięki wykwalifikowanym zasobom ludzkim irnnajnowocześniejszej infrastrukturze technologicznej tureckie firmy oferująrnglobalne rozwiązania spełniające lokalne wymagania wielu krajów.

rnrn

Podczas tworzenia krajowej infrastruktury przemysłurnobronnego preferowano współpracę i koprodukcję z wiodącymi krajami irnstowarzyszonymi firmami. Dzięki temu wiele projektów obronnych, takich jakrnpancernik MİLGEM, czołg podstawowy ALTAY, śmigłowce ATAK i bezzałogowe statkirnpowietrzne (UAV), zostało pomyślnie opracowanych przez krajowy przemysłrnobronny. Opierając się na tym wczesnym doświadczeniu, Turcja podjęła dalszernlokalne projekty, w tym ANKA UAV, naziemny samolot HÜRKUŞ, satelitę GÖKTÜRK,rnlekki śmigłowiec użytkowy, a także samoloty myśliwskie. Ponadto zainicjowanornniektóre ważne podsystemy i projekty rozwoju technologii w celu wspieraniarntakich programów. Dziś, po części dzięki wielu rodzimym projektom, którernopracował, turecki przemysł obronny jest dość dojrzały pod względem swoichrnmożliwości, jakości i biegłości. Turecki przemysł obronny spełnia potrzebyrntureckich sił zbrojnych i jest znanym graczem na niezwykle konkurencyjnymrnmiędzynarodowym rynku obronnym. W nadchodzących latach udział przemysłu wrnrynkach krajowych i zagranicznych będzie wzrastał wraz z zakończeniem ważnychrnkrajowych projektów obronnych.

rnrn

Wydatki Turcji na obronę w wysokości 19 mld USD w 2018 r.rnZnalazły się na 15 miejscu pod względem wielkości budżetu obronnego na świecie.rnObroty w przemyśle obronnym podwoiły się w ciągu ostatniej dekady i osiągnęłyrn8,8 mld USD w 2018 r. Równolegle z rozwojem zdolności tureckiego przemysłurnlotniczego i obronnego w ostatniej dekadzie wzrosły możliwości eksportu irnwspółpracy międzynarodowej dla tureckich firm. Eksport branży wzrósł z 600 mlnrnUSD w 2007 r. Do 2,2 mld USD w 2018 r. Dzięki rozwiniętym i wykwalifikowanymrnzdolnościom produkcyjnym zamówienia otrzymane przez branżę wyniosły 12,2 mldrnUSD w 2018 r.