Powstała Rada Polsko-Tureckiej Izby. Pierwsze spotkanie

Podwojenie dwustronnych obrotów gospodarczychrnpomiędzy Polską a Turcją możliwe. Jak to osiągnąć?

W dniu 24 kwietnia 2018 roku,odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, która została powołana na podstawie  §4 Statutu Izby. Jej pierwszy skład stanowią, osoby mające doświadczenie w zakresie promocji polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych, w tym rynku tureckim. Są nimi pan Mieczysław Cieniuch, były Ambasador RP w Ankarze, pan Marek Bryx, profesor SGH, Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, pan Jacek Faltynowicz, wieloletni Prezes Zarządu Elektrobudowa S.A. W pierwszym spotkaniu Rady wzięli także udział pan Jerzy Drożdż, Ambasador tytularny, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, członek Honorowy Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej oraz pan Dariusz Oleszczuk, Przewodniczący Polsko Tureckiej Rady Biznesu afiliowanej przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

Podczas posiedzenia omawiano praktyczne kroki i warunki, jakie należy zrealizować, aby przyspieszyć dwustronną współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Turcją. Jest to następstwem dyskusji jaka odbyła się podczas polsko-tureckiego forum biznesu, które zebrało się październiku 2017 roku podczas oficjalnej wizyty w Warszawie Prezydenta Turcji,a w którym udział wzięli prezydenci obydwu krajów. W swoich wystąpieniach ocenili, że aktualny poziom dwustronnej współpracy gospodarczej nie odpowiada potencjałowi gospodarek. Polski eksport do Turcji to jedynie ok. 1,5% całego eksportu. W Turcji Polska jest notowana na 16/17  miejscu jej partnerów handlowych. We dwustronnych obrotach dominuje handel. Wzajemne inwestycje mają charakter marginalny. Potencjał jest znacznie większy, zwłaszcza że obydwie gospodarki odnotowują najwyższe w Europie wskaźniki tempa wzrostu dochodu narodowego. Dwustronna współpraca może i powinna osiągnąć poziom 10 miliardów Euro rocznie. Celem spotkania Rady było zidentyfikowanie szans i ograniczeń dla osiągnięcia takiego pułapu. Nie tylko w zakresie handlu, ale także w obszarze wzajemnych inwestycji oraz ewentualnej realizacji wspólnych projektów na rynkach trzecich. Rada zwróciła uwagę, na konieczność zbadania następującego dylematu, czy rzeczywiście Turcja jest dla polskiego biznesu obiecującym rynkiem, interesującym polskich przedsiębiorców w sytuacji gdy świetnie sobie radzą na rynkach UE oraz sąsiednich rynkach wschodnich, bardzo dobrze im znanym, a Polska jest atrakcyjnym, ważnym, rynkiem dla tureckiego biznesu i tureckich władz politycznych, czy jednym z wielu, wartych zainteresowania ale bez nadawania mu roli priorytetowej.

i.