Podziekowanie dla Izby od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców.

Polsko-Turecka Izba Gospodarcza otrzymał podziękowanie za współpracę w 2017 roku od Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców i Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.

Na zaproszenie Federacji Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług 15 grudnia  odbyło się w Warszawie w Sangate Hotel Airport należącym do tureckiego przedsiębiorcy, spotkanie wigilijne członków i przyjaciół Federacji. Podsumowano jej działalność w 2017 roku i zarysowano plany na kolejny rok. Kilku firmom wręczono dyplomy rekomendacyjne na rok 2018, a partnerzy Federacji, w  tym Polsko-Turecka Izba Gospodarcza zostali uhonorowani dyplomami z podziękowaniem za współpracę w mijającym roku.

Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją reprezentującą interesy pracodawców, powołaną na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców oraz reprezentowania ich interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej. Misją Federacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz podejmowanie inicjatyw promujących polskie marki i polską gospodarkę. Federacja uczestniczy w procesie legislacyjnym zmierzającym do tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i rozwoju międzynarodowej współpracy, w tym także z Turcją.  

Dane kontaktowe do Federacji,

 http://przedsiebiorcy.pl

ul. Wilcza 72/8, 00-670 Warszawa

tel./fax (22) 609 17 95