Od 6 do 10 mld euro wzajemnych obrotów rocznie.

Turcja jest głównym partnerem Polski z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji. O wzmacnianiu relacji handlowych i nowych kierunkach współpracy, rozmawiano podczas IV Polsko-tureckich konsultacji gospodarczych i Forum Biznesowego, które odbyły się w Warszawie 7 marca br. Rozmowy dwustronne obyły się pod przewodnictwem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister handlu Republiki Turcji Ruhsar Pekcan. Następnie ministrowie wzięli udział w Forum.

piątek, 08 marca 2019

Turcja znajduje się na 16 miejscu na liście dostawców towarów do Polski i na 20 na liście odbiorców towarów polskich.  Mam nadzieję na podwojenie wymiany handlowej między Polską a Turcją w ciągu czterech lat do 10 mld dolarów – powiedziała minister Jadwiga  Emilewicz. Podobną opinię wyraziła też minister handlu Turcji Ruhsar Pekcan. Zaznaczyła, że współpraca między naszymi krajami ma bardzo duży potencjał, który nie jest wykorzystany. Podkreśliła, że Turcja oferuje szereg zachęt inwestycyjnych zwłaszcza dla innowacyjnych projektów. Rozwijamy intensywnie sieć inkubatorów przy uczelniach technicznych, gdzie na styku biznesu i nauki poszukujemy nowatorskich rozwiązań technologicznych – powiedziała turecka minister.

Podczas Forum dyskusja koncentrowała się na perspektywach współpracy gospodarczej w dziedzinie energetyki, górnictwa, IT/ICT, innowacyjnej motoryzacji oraz budownictwa infrastrukturalnego. Turcja jest 5. siłą produkcyjną branży automotive w Europie z ambicją wejścia na rynki globalne z własną marką. Natomiast Polska to wiodące europejskie zagłębieprodukcji akcesoriów i innowacyjnych podzespołów samochodowych powiedział Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Organizatorami Forum były Polska Agencja Inwestycji i Handlu,rnwydział Handlowy Ambasady Turcji, Ministerstwo Przedsiębiorczości iTechnologii, a współorganizatorami Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polsko-Turecka Izba Gospodarcza.