Gulermak. Tramwaj Krakowie

Gulermak zrealizuje projekt PPP w Krakowie. Unikalny.

środa, 09 grudnia 2020

Jeszcze w 2020 roku nastapi podpisanie umowy z wykonawcą linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic za ponad 1,125 mld zł, która ma być realizowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestycja może być realizowana, bo nie było odwołań od wyników przetargu. Zarząd Dróg Miasta Krakowa pod koniec listopada wybrał w przetargu najtańszą ofertę przedstawioną przez konsorcjum firm PPP Solutions Polska (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu (partner). Cena inwestycji obejmuje pełną usługę - zapewnienie finansowania, zaprojektowanie linii, pozyskanie niezbędnych pozwoleń, realizację inwestycji oraz jej utrzymanie przez okres 20 lat. Po tym okresie cała infrastruktura tramwajowa w dobrym stanie technicznym przejdzie na własność gminy.

Według przedstawiciela ZDMK, miasto zabezpieczyło już środki na spłatę zobowiązania, które zacznie obowiązywać od momentu oddania nowej linii tramwajowej do eksploatacji w 2024 r., a zakończy się po 240 miesiącach. W planach ma również zgłoszenie projektu do programów z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027 celem dofinansowania.

Krakowski projekt dotyczący budowy nowej linii tramwajowej został wybrany przez rząd jako jeden z kilku (z różnych branż) projektów pilotażowych PPP.

"W oparciu o nasze doświadczenia będą powstawały wytyczne dla innych miast, odnośnie tego jak pozyskiwać finansowanie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego na inwestycje infrastrukturalne. Projekt, który realizujemy jest największym tego typu w Europie w modelu PPP" - wskazał Hanczakowski. Zaznaczył, że przeprowadzone analizy wskazały jednoznacznie na przewagę wariantu PPP nad tradycyjnym modelem realizacji tego przedsięwzięcia. Wymierne korzyści w wysokości 174,7 mln zł, wynikają z przeniesienia zdecydowanej większości ryzyk na partnera prywatnego oraz zapewniają dodatkowe korzyści jakościowe.

Według przyjętych założeń, etap projektowania i pozyskiwania wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń potrwa do 2022 roku, a budowa będzie realizowana w latach 2022-2024. Operator będzie eksploatował linię do 2044 r.

Inwestycja związana z budową nowego odcinka linii tramwajowej w mieście jest realizowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym roku Europejski Bank Inwestycyjny potwierdził gotowość udzielania kredytu firmie realizującej to zadanie.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy 4,5-kilometrowy odcinek linii tramwajowej od skrzyżowania z ul. J. Meissnera do Mistrzejowic. Ten fragment zostanie wyposażony w 10 par przystanków, zgodnie z prognozami w ciągu godziny z linii skorzysta ok. 3 tys. osób. A tramwaje na tym odcinku będą mogły odjeżdżać z częstotliwością co 1,5 minuty. W okolicy ronda Polsadu pojawi się nowy wielopoziomowy węzeł przesiadkowy.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji.

 Gratulacje dla Gulermak.