Fundacja Polsko-Tureckiej Współpracy.

Zawiadomienie Likwidatora Fundacji Polsko-Tureckiej Współpracy o rozpoczęciu likwidacji. 

wtorek, 07 marca 2023

Likwidator Fundacji Polsko-Tureckiej Współpracy, nr KRS 000064924, Aleja Komisji Edukacji Narodowej,  36 lok.112 00-797Warszawa, informuje o otwarciu likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Fundatorów o rozwiązaniu Fundacji. Sąd rejonowy dala Miasta st. Warszawy, postanowieniem z dnia 6 marca 2023 roku dokonał stosownego wpisu do KRS zmieniającego nazwę podmiotu na Fundacja Polsko-Tureckiej Współpracy w Likwidacji. Podmioty i osoby mające interes prawny wzięcia udziału w likwidacji proszone są o kontakt na adres mailowy marek109n@gmail.com  do dnia 30 kwietnia 2023 roku.

Likwidator, Marek Nowakowski, Warszawa, 7 marca 2023 r.