Dariusz Oleszczuk Przewodniczacym Polsko - Tureckiej Rady Biznesu.

Celem Polsko-Tureckiej Rady Biznesu jest ułatwienie współpracy dużych firm polskich z partnerami tureckimi, w tym w zakresie inwestowania w Polsce, Turcji oraz (wspólnie) na rynkach trzecich. Przewodniczenie Radzie powierzono mec. Dariuszowi Oleszczukowi Senior Partnerowi wiodącej na świecie kancelarii Dentons (www.dentons.com). 

Polsko-Turecka wymiana handlowa stale rośnie. W 2015 roku, wzajemne obroty osiągnęły rekordowy poziom ok. 6 mld Euro. Pierwszy kwartał 2016 roku pokazuje utrzymanie się tendencji wzrostowej. Obroty były większe o kilkanaście procent niż rok wcześniej. Współpraca firm polskich i tureckich realizowana jest na kilku płaszczyznach. Największe firmy, mają do dyspozycji Polsko-Turecką Radę Biznesu, działająca w ramach krajowej Izby Gospodarczej (www.kig.pl). Jej celem jest ułatwienie współpracy dużych firm polskich z partnerami tureckimi. Zachęcenie do inwestowania w Polsce, Turcji na rynkach trzecich i udzielanie wsparcia w realizacji takich projektów. W dniu 16 czerwca 2016 roku Prezydium KIK powołało  nowego Przewodniczącego Polsko-Tureckiej Rady Biznesu.  Funkcję te powierzono mec. Dariuszowi Oleszczukowi, który jest Senior Partnerem w wiodącej na świecie kancelarii Dentons (www.dentons.com). Doświadczenie zawodowe Przewodniczącego Rady obejmuje wiele dziedzin krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego, a także strategiczne doradztwo biznesowe w tym w zakresie corporate finance, M&A jak i realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. D. Oleszczuk doradzał  wielostronnym  i dwustronnym instytucjom finansowym. Był m.in. konsultantem Banku Światowego.. Współtworzył polski kodeks dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego. Aktualnie jest m.in. współprzewodniczącym powołanej w Dentons grupy zajmującej się strategicznymi sektorami obronnym, kosmicznym i lotniczym. Wcześniej był Globalnym Partnerem Zarządzającym kancelarii Salans, która w 2014 roku wraz z 2 innymi firmami utworzyła nową globalną firmę prawną Dentons. W posiedzeniu Prezydium KIG wziął udział Minister, Radca Handlowy Ambasady Turcji w Warszawie Pan Koray Akguloglu.