Zaufana obsługa transakcji finansowych z Turcją. Bezpieczne przelewy i wielowalutowa karta płatnicza.

Igoria Trade S.A. ma status Europejskiej Instytucji Płatniczej. Zapewnia szybki obrót płatności w każdej walucie oraz możliwość uzyskania  wielowalutowej płatniczej karty obsługującej m.in. lirę turecką. Kliknij banner umieszczony po prawej stronie. 

środa, 01 sierpnia 2018

Igoria Trade S.A. jest Krajową i Unijną Instytucją Płatniczą, działającą na podstawie licencji (IP19/2013) wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Jest niezależnym operatorem Elektronicznej Platformy Płatniczej i Giełdy Wymiany Walut, który posiada licencję do prowadzenia działalności w 31 krajach w Europie,oferuje:

 •  usługi płatnicze w całej Europie, w tym w Turcji,
 •  transakcje wymiany walut po najbardziej konkurencyjnych kursach z możliwością indywidualnej negocjacji oraz rezerwacji kursów walut, 
 • zabezpieczenie transakcji na rachunku powierniczym escrow, 
 • obsługę indywidualnych rozliczeń płatniczych dostosowanych do potrzeb klientów.

Gwarantuje pełne bezpieczeństwo obrotu i obsługi transakcji walutowych,albowiem jej działalność nadzorowana jest przez KNF, a usługi świadczone są zgodnie z reżimem przepisów, które stanowią, że:

 • środki klientów przechowywane są na oddzielnych rachunkach bankowych i nigdy nie są łączone ze środkami własnymi spółki Igoria Trade S.A. (Art. 78 pkt 1 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych), są więc bezpieczne w każdym momencie, gdyż nawet w razie ogłoszenia upadłości Instytucji Płatniczej, podlegają one wyłączeniu z masy upadłości (Art. 80 pkt 2 Ustawy o usługach płatniczych),
 • informacje finansowe Spółki są dostępne publicznie w postaci raportów kwartalnych, rocznych i sprawozdań finansowych (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
 • działalność Spółki podlega weryfikacji przez niezależnego audytora, którego raport i opinia jest publikowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi)
 •  informacje o akcjonariuszach Spółki są jawne i publikowane w serwisach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
 • wszelkie zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki przekazywane są niezwłocznie do publicznej wiadomości (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi),
 • stosuje najbardziej zaawansowane systemy informatyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania ciągłości działania (Ustawa o usługach płatniczych).

 Spółka oferuje m.in.

 • Przelewy i transfery międzynarodowe oraz krajowe: bez rachunku walutowego i z niską opłatą za przekaz, dostęp online i 24/7, bezpieczeństwo transakcji gwarantuje Europejska Instytucja Płatnicza, przelewy Polska-Turcja max. 2 dni, koszt stały niezależnie od wielkości transakcji;
 • Rachunek powierniczy escrow – import i export: gwarancja zdeponowanych środków pieniężnych, ograniczone ryzyko braku zapłaty za zrealizowaną usługę lub przekazany towar, niski koszt, bez opłat pośrednika, usługa dostępna online i 24/7;
 •  Rezerwacja kursów: zabezpieczenie ryzyka walutowego w przyszłości, gwarancja wymiany w przyszłości po z góry ustalonym kursie;
 • Wymiana walut z dostępem do 16 par walutowych (w tym min. TRY/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN, USD/PLN, GBP/PLN), wymiana walut bez spreadu, możliwość telefonicznej negocjacji kursu i doradztwo w zakresie aktualnych trendów, niskie koszty wymiany walut - tylko 0,2% od wartości transakcji (w banku 3-8%), bezpłatny dostęp do portfela wielo walutowego bez zakładania i utrzymywania rachunków, dostęp do historii swoich transakcji (wyciągi, potwierdzenia zawarcia transakcji);
 • Rachunek walutowy IBAN: 26 cyfrowy indywidualny numer rachunku, dostępny w walutach TRY, PLN, EUR, USD, CHF,GBP i NOK, rachunek do przyjmowania wpłat od osób trzecich, łatwy i szybki dostęp do środków pieniężnych,przewalutowania bez spreadu, płatności krajowe i zagraniczne.
 • Kartę walutowa prepaid: brak ryzyka kursowego, bez kosztów przewalutowania w banku, pełna kontrola nad wydatkami, możliwość wielokrotnego doładowania, dostępna w 3 walutach EUR, USD i GBP.