Wzrost gospodarki Turcji w 2022 roku.

Dane opublikowane przez Turecki Instytut Statystyczny (TurkStat) pokazuję, że w 2022 roku  turecka gospodarka urosła o 5,6 procent w 2022 roku, co czyni ją najszybciej rozwijającą się gospodarką w G20, trzecią w UE i piątą na świecie.

wtorek, 07 marca 2023

PKB Turcji osiągnął 906 mld USD, to jest najwyższy poziom od ośmiu lat, a PKB na mieszkańca osiągnął 10 655 USD, najwyższy poziom za sześć lat.

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych ​do Turcji wyniósł w 2022 r. 13 mld USD. Krajem, który najwięcej zainwestował w Turcji w tym okresie była Hiszpania z kwotą 1,6 mld USD. Na drugim miejscu znalazła się Holandia z inwestycją 863 mln USD, a na trzecim miejscu znalazła się Szwajcaria z 737 mln USD.

Najwięcej BIZ przyciągnęła działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 28%, handel hurtowy/detaliczny 25 %, a  przemysł wytwórczy z 24 %.