Wizy do Turcji.

Wizę do Turcji można otrzymać wypełniając formularz narndedykowanej dla tego celu stronie rządowej

piątek, 31 stycznia 2020

https://www.evisa.gov.tr/pl/.

Konieczne jest podanie danych z paszporturnoraz terminu planowanej wizyty. Wizę opłaca się  kartą kredytową lub debetową. Koszt to 35 dolarów. Jeśli wiza niernzostanie przyznana, pieniądze nie zostaną pobrane z konta.

rnrn

Po wykonaniu tej operacji,rndokument można wydrukować w domu. Należy zabrać go ze sobą, w celu okazania narngranicy.

rnrn

Wizę powinno się wyrobić cornnajmniej na dwie doby przed wyjazdem.

rnrn

Wiza turecka uprawniarndo przebywania na terytorium państwa przez maksymalnie 90 dni, lecz ważnarnjest dwa razy dłużej, przez 180 dni.

rnrn

Polskie Ministerstwa SprawrnZagranicznych ostrzega, że paszport  musirnbyć ważny przynajmniej 60 dni dłużej niż okres pobytu określony na tureckiejrnwizie. W przypadku wiz przyznawanych na 90 dni pobytu, paszport powinien byćrnważny co najmniej przez 150 dni, licząc od dnia pojawienia się w Turcji.

rnrn