Rekordowe obroty handlowe z Turcją.

Kolejne miesiące 2022 roku pokazują szybko rosnące dwustronne obroty handlowe. Będzie rekord? Dwustronne obroty przekroczą 10 mld Euro? Ich miesięczna dynamika wykazuje, że w br. wyniosą ok. 12 mld Euro.

Po 9 miesiącach 2022 roku osiągnęły one poziom ponad 7,54 mld Euro. Wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku  34,3%.

Eksport z Polski do Turcji wyniósł 2,72 mld Euro i był wyższy o 45,7 % niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Import z Turcji do Polski wyniósł 4,82 mld Euro i był wyższy o 28,6 % niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Po 9 miesiącach Polska odnotowuje ujemny bilans obrotów na poziomie 2,1 mld  euro. Rok wcześniej wynosił on minus 1,8 mld Euro.

Najważniejszymi grupami towarowymi importowanymi z Turcji do Polski  są:

1.      - tekstylia, materiały włókiennicze, obuwie – 1,13 mld Euro

2.      - pojazdy i części do nich -  0,84 mld Euro

3.      - maszyny i urządzenia – 0,62 mld Euro

4.      - metale nieszlachetne i wykonane z nich artykuły – 0,47 mld Euro

5.      - tworzywa sztuczne – 0,27 mld Euro

6.      – produkty przemysłu chemicznego – 0,14 mld Euro

7.      - produkty pochodzenia roślinnego – 0,09 mld Euro

Natomiast w eksporcie są to:

1.      - maszyny i urządzenia  - 0,1,17 mld Euro

2.      - pojazdy i części do nich – 0,47 mld Euro

3.      - metale nieszlachetne i wyroby – 0,57 mld Euro

4.      - produkty przemysłu chemicznego  - 0,24 mld Euro

5.      - tworzywa sztuczne – 0,22 mld Euro

6.      celuloza, ścier drzewny – 0,11 mld Euro

Narasta zatem  polski deficyt wzajemnych obrotów.  Po 2021 roku wynosił on (minus) 2,61 mld Euro. Rok wcześniej był także ujemny i wynosił (minus) 1,74 mld Euro. 

Bardzo ciekawa jest też analiza historyczna dwustronnych obrotów handlowych pomiędzy Polska a Turcją.

Poniżej ciekawe zestawienie dwustronnych obrotów obejmujące 5 minionych lat.

Waluta: mld EUR

Zapis: od strony  polskiej- w mld Euro

Lata                           2017     2018     2019     2020     2021  Dynamika   I-IX
                                                                                               (2021 =100)  2022

1.      Eksport               2,9        2,5         1,9         2,3       2,6       45,7%     2,72

2.      Import                3,2        3,8        3,9        3,9         5,3         28,6%     4,82

3.      Obroty                6,1        6,3        5,8        6,2        7,9          34.3%     7,54

4.      Saldo                  - 0,3      -1,3       -1,9       1,7       -2,6                        2,09

Dynamika polsko-tureckich wzajemnych obrotów w br. jest wiec spora. Jednak nadal Turcja jest dla polskiej gospodarki odległym,1 5-16, partnerem choć potencjał jest znacznie wyższy,  przekraczający 10 mld euro przy wzajemnie zrównoważonych obrotach.

Chociaż turecka gospodarka ma wiele swoich problemów. Wysoka inflacja, zadłużenie w walutach. To jednak polscy przedsiębiorcy mają świadomość, że   turecki przemysł oferuje atrakcyjne, wysokiej jakości wyroby po konkurencyjnych cenach. W wielu sektorach, np. obronnym, automotive, są one na najwyższym, światowym poziomie technologicznym. Niezwykle atrakcyjna jest także oferta tureckiego przemysłu rolno spożywczego. No i oczywiście usługi turystyczne oraz beauty and spa. Wg dostępnych danych w 2022 roku Turcję odwiedziło ponad milion polskich turystów. Sprzyjały temu atrakcyjna oferta oraz możliwość podróżowania do Turcji na podstawie dowodu. Bez paszportu i wiz.

Rozpoczęta w lutym 2022 roku agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym sankcje nałożone przez UE na Rosję i Białoruś, drastyczny wzrost kosztów frachtu pomiędzy Chinami i Europą dały  polsko-tureckiej współpracy nowy impuls. Polskie firmy z powodzeniem zastępują bowiem import z ww. kooperacją z firmami tureckimi. To pozwala przypuszczać, że w 2022 roku utrzyma się trend wzrostu wzajemnych obrotów handlowych pomiędzy Polską i Turcją. Przekroczona będzie bariera 10 mld Euro wzajemnych obrotów. Trzeba usunąć istniejące jeszcze bariery wzrostu obrotów. Organizacyjne, administracyjne, taryfowe i pozataryfowe. Omawiano ten problem podczas dwustronnych konsultacji gospodarczych  na szczeblu ministrów, które odbyły się w Ankarze 12 września 2022 r.  Zajmie się nimi polsko-turecki zespół roboczy, którego powstanie uzgodnili w Ankarze ministrowie obydwu krajów.

MN