Obroty handlowe z Turcją po 5 miesiącach 2022 r.

W 2022 roku kontynuowany jest wzrost dynamiki dwustronnej. Utrzymuje się natomiast polski deficyt. To skutek silnego osłabienia tureckiej liry i, w konsekwencji cenowej atrakcyjności tureckich towarów.  

środa, 27 lipca 2022

W 2021 roku polski eksport do Turcji osiągnął wartość wyniósł 2,65 mld Euro i jest wyższy niż rok wcześniej o 18,7%. Natomiast import wyniósł 5,23 mld Euro i jest wyższy niż tym samym okresie rok temu o 31,3% Wzajemne obroty wyniosły 7,87 mld Euro i są wyższe o 26,8% niż w 2020 roku.

W 2022 roku trend wzrostowy jest kontynuowany. Po 5 miesiącach 2022 roku wzajemne obroty osiągnęły poziom ponad 4 mld Euro.

Eksport z Polski do Turcji wyniósł 1,402 mld Euro i był wyższy o 29% niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Szybciej natomiast wzrastał import. Jego wartość wyniosła 2,66 mld Euro to jest więcej o 30% w porównaniu do pierwszych pięciu miesiecy 2021. r.

Najważniejszymi grupami towarowymi importowanymi do Polski  są:

- tekstylia, materiały włókiennicze , obuwie - ok. 0,64 mld Euro,

- pojazdy i części do nich - ok 0,52 mld Euro,

- metale nieszlachetne  - ok. 0,44 mld Euro,

- maszyny i urządzenia - ok. 0,41 mld Euro,

- wyroby chemiczne i tworzywa sztuczne - ok. 0,31 mld Euro,

- produkty rolno spożywcze - ok 0,14 mld Euro.

Natomiast w eksporcie są to:

- maszyny i urządzenia  - ok.0,59 mld Euro,

-pojazdy i czesci do nich ok. - 0,19 mld Euro,

- metale nieszlachetne i wyroby ok. -0,16 mld Euro,

- celuloza, ścier drzewny ok. -0,06 mld Euro,

- różne art przemysłowe, przyrządy i  aparatura precyzyjna ok. 0,05 mld Euro.

Narasta zatem  polski deficyt wzajemnych obrotów.  Po 2021 roku wynosi on (minus) 2,58 mld Euro. Rok wcześniej był także ujemny i wynosił (minus) 1,75 mld Euro.  Po 5 miesiącach br. wynosi (minus) 1,1 mld. Euro.

Dynamika polsko-tureckich wzajemnych obrotów w br. jest wiec spora. Jednak nadal Turcja jest dla polskiej gospodarki odległym,15-16, partnerem gospodarczym choć potencjał oby gospodarek jest znacznie wyższy, istotnie przekraczający 10 mld euro przy wzajemnie zrównoważonych obrotach.

Turecka gospodarka ma wiele swoich problemów. Wysoka inflacja, zadłużenie w walutach. Z drugiej jednak strony turecki przemysł oferuje atrakcyjne, wysokiej jakości wyroby. W wielu sektorach, np. obronnym, na najwyższym, światowym poziomie technologicznym. Niezwykle atrakcyjna jest także oferta tureckiego przemysłu rolno spożywczego. No i oczywiście usługi turystyczne oraz beauty and spa.

Potencjał współpracy jest bardzo duży.

Rozpoczęta w lutym 2022 roku agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym sankcje nałożone przez UE na Rosję, a także współpracę gospodarczą z Białorusią, oraz drastyczny wzrost kosztów frachtu pomiędzy Chinami i Europą dają  polsko-tureckiej współpracy nowy impuls. Polskie firmy z powodzeniem zastępują bowiem import z ww obszarów, importem, ale także kooperacją z firmami tureckimi.

To pozwala przypuszczać, że w 2022 roku utrzyma się trend wzrostu wzajemnych obrotów handlowych pomiędzy Polską i Turcją. Prawdopodobnie narastać też będzie polski deficyt wymiany.

MN