Gospodarka Turcji rośnie o 5,7% w pierwszym kwartale 2024 r.

W pierwszym kwartale 2024 r. Turcja okazała się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Według danych TurkStat, dynamika wzrostu PKB Turcji rok do roku osiągnęła 5,7%, co plasuje ją przed wieloma innymi rynkami wschodzącymi. Turcja zajmuje 4. miejsce w Europie pod względem atrakcyjności bezpośrednich inwestycji zagranicznych.Ponadto sezonowo wyrównana stopa bezrobocia w Turcji spadła w I kwartale 2024 r. do 8,7%, co stanowi najniższy poziom od 44 kwartałów.

wtorek, 18 czerwca 2024

Minister skarbu i finansów Mehmet Şimşek stwierdził, że: „Dzięki naszej racjonalnej, przewidywalnej polityce nasza gospodarka zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego i wzrostu”.

Şimşek wyraził optymizm co do przyszłości, mówiąc: „Przy korzystniejszych warunkach zewnętrznych i umiarkowanym popycie krajowym w drugiej połowie roku przewidujemy, że popyt zewnętrzny netto pozytywnie wpłynie na wzrost gospodarczy”. Dodał, że program gospodarczy Turcji ma na celu wspieranie zrównoważonej struktury wzrostu, zmniejszenie deficytu na rachunku obrotów bieżących, zwiększenie zaufania i przyspieszenie międzynarodowego napływu zasobów – a wszystko to ma kluczowe znaczenie dla dezinflacji.

Jak wynika z najnowszego badania EY Europe Attractiveness Survey, Turcja zajmuje 4. pozycję w Europie jako najbardziej atrakcyjne miejsce lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w 2023 r.  Od 7. miejsca w 2020 r. do 5. miejsca w 2022 r. to awans wśród 10 najlepszych krajów przecinających BIZ w 2023 r.

Prezes Biura Inwestycji A. Burak Dağlıoğlu podkreślił kluczową rolę Turcji jako atrakcyjnego ośrodka inwestycyjnego pomimo wyzwań, takich jak spowolnienie gospodarcze, wysoka inflacja i ryzyko geopolityczne, co jednak nie przeszkodziło w utrzymaniu tendencji wzrostowej inwestycji w Turcji , 

„Pomimo spowolnienia trendów inwestycyjnych w całej Europie, Turcja jest  atrakcyjnym ośrodkiem dla międzynarodowych inwestorów poprzez wzmocnienie swojej infrastruktury i dywersyfikację gospodarki. Uważamy, że nasz awans na 4. miejsce, wyprzedzając Hiszpanię i za Francją, Wielką Brytanią i Niemcami, jest niezwykle pozytywny również w nadchodzącym okresie” – zauważył Dağlıoğlu.

Dağlıoğlu ponownie podkreślił zaangażowanie Turcji w zapewnianie międzynarodowym inwestorom najwyższej jakości doświadczeń inwestycyjnych, wykorzystując swoją strategiczną lokalizację i solidną infrastrukturę. Co więcej, wiodąca pozycja Turcji w zakresie inwestycji produkcyjnych w regionach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) dodatkowo umacnia jej status globalnego hotspotu inwestycyjnego. Ponieważ Türkiye stale przyciąga znaczną część inwestycji produkcyjnych, jest liderem w inwestycjach typu ekspansja, potwierdzając swoją atrakcyjność dla inwestorów na całym świecie.