Dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polską i Turcją rosną. Widoczne jest przyspieszenie.

W poprzedniej publikacji ocenialiśmy, że dynamika polsko-tureckiej wymiany handlowej zatrzymała się po trwającym prawie10 lat, trendzie wzrostowym dwustronnych  obrotów gospodarczych. W 2021 widoczny jest ponowny wzrost. Wg dostępnych danych, w okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. nastąpiło duże przyspieszenie. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku polski eksport w walucie EURO do Turcji wzrósł o 23 punkty procentowe, import z Turcji wzrósł o 41 punktów procentowych, a wzajemne obroty  wzrosły o 22 punkty procentowe.

wtorek, 20 lipca 2021

Zanim pokażemy to w liczbach, to trzeba nakreślić ogólne tło bilansu Polski w wymianie międzynarodowej. Otóż, w minionych pięciu miesiącach polski eksport ogólnie był wyższy o 23 punkty procentowe, a import o 22 punkty procentowe. Widać, że dynamika polsko-tureckich obrotów dwustronnych jest mocno wyższa od ogólnokrajowej. Ale jednak, gdy spojrzymy na pozycję jaką Turcja zajmuje w ogólnym obrocie międzynarodowym Polski, to wnioski nie są zbyt optymistyczne. Rok temu, w okresie styczeń maj stanowiły one 1,3 % procenta. W br. wzrosły i stanowią 1,4 %. Mocno poniżej potencjału obydwu gospodarek.

A teraz liczby. W okresie siedmiu pierwszych miesięcy br.

Eksport wyniósł 1,50 mld Euro, rok temu było to to 1,22 mld Euro.

Import wyniósł  2,88 mld Euro, rok temu było to1,466 mld Euro. 

Wzajemne obroty w pierwszych miesiącach roku wyniosły 4,38 mld Euro, a rok temu było to 3,26 mld Euro

Bilans wzajemnych obrotów po pięciu miesiącach, wciąż pandemicznego, roku jest  ujemny dla Polski i wynosi (minus) 1.38 mld Euro. Rok temu był także ujemny i wynosił 0,82 mld Euro. 

W tym samym okresie, bilans wielostronnych obrotów Polski z innymi gospodarkami jest dodatni i wynosi prawie 20 mld Euro.

Dynamika polsko-tureckich wzajemnych obrotów w br. jest spora. Jednak nadal Turcja jest dla polskiej gospodarki odległym partnerem gospodarczym. Jako Izba, mająca duże doświadczenie we współpracy z rynkiem tureckim, sieć współpracowników i doradców w Turcji oraz ugruntowaną pozycję na tureckim rynku udzielamy polskim eksporterom do Turcji dodatkowe wsparcia w ekspansji na turecki rynek. 


nota. Turcja pozostaje nadal głównym partnerem Polski z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji. Według danych statystycznych polski eksport do Turcji sytuował ją na 23 pozycji, a import z Turcji uplasował ten kraj na 16 miejscu. W strukturze polskiego eksportu do Turcji dominują w 2019 r.: urządzenia mechaniczne i elektryczne (39,4%), wyroby z metali nieszlachetnych (14,6%), pojazdy (13,9%), produkty chemiczne (10%), tworzywa sztuczne, kauczuk (8,5%), ścier drzewny (4,8%), art. spożywcze (3,9%)W imporcie dominowały: pojazdy (32,8%), tekstylia (18,9%), urządzenia mechaniczne i elektryczne (16,8%), wyroby z metali nieszlachetnych (10,9%),  tworzywa sztuczne (6,4%)  .Zwraca uwagę niski (2,7%) udział importu żywności i produktów rolnych (wg GUS)