Dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polska i Turcja rosną. Pandemia spowolniła dynamikę wzrostu, ale go nie zatrzymała..

W poprzedniej publikacji z sierpnia 2020 roku ocenialiśmy, że polsko-turecka wymiana handlowa w 2019 r. zatrzymała się, po trwającym prawie 10 lat, trendzie wzrostowym dwustronnych  obrotów gospodarczych. W 2019 roku spadła ich wartość  w porównaniu do roku poprzedniego. Wyniosły one 5,85 mld Euro, a w latach 2017 i 2018 wynosiły odpowiednio 6,1 oraz 6,3 mld Euro. Widoczny był regres. Zastanawialiśmy się, jak będą  wyglądały wyniki dwustronnego handlu w 2020 roku. Po analizie za 11 miesięcy 2020 roku, widać, że zwyciężyła tendencja wzrostowa. Mimo pandemii. Poniżej bardzie szczegółowe informacje. 

sobota, 16 stycznia 2021

Dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polska i Turcja ponownie rosną. Pandemia spowolniła dynamikę, ale go nie zatrzymała.

Na podstawie dostępnych danych za 11 miesięcy 2020 roku, widać, że w listopadzie ub.r., po raz trzeci z rzędu, odnotowano wzrost polskiego eksportu towarów (+6,7% r/r, do 22,5 mld EUR). Wynik ten, w obliczu panującej pandemii jest  bardzo dobry. To sukces  polskiej gospodarki i rodzimych przedsiębiorców.  Świadczy o ich zdolności do dostosowania się do trudnych warunków wywołanych światową pandemią. Równocześnie, „przyhamowała” dynamika importu, która w listopadzie zwiększyła się tylko o 0,4%, do 20,6 mld EUR, w porównaniu do listopada poprzedniego „nie covidowego” 2019 roku.

W skali 11 miesięcy 2020 r. eksport towarów z Polski zmniejszył się jednak w ujęciu rocznym o 1,4% i wyniósł ok. 217,1 mld EUR, a import był o 6% niższy i wyniósł ok. 205,7 mld EUR. W konsekwencji zanotowano nadwyżkę obrotów w handlu zagranicznym na poziomie ok. 11,4 mld EUR, tj. Przed rokiem, o tej porze wynosiła ona ok. 2 mld EURO.

Eksport Polski do UE27 ( czyli bez  Wielkiej Brytanii) spadł o 1,7% r/r. Z tym jednak, że eksport do głównego partnera gospodarczego Polski tj. Niemiec wzrósł o ponad 2%. Nieznaczny wzrost, nastąpił w eksporcie do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, tj. o 0,7% (14,0 mld EURO), w tym na Ukrainę o ok. 5%.

Wśród głównych partnerów Polski najszybciej rosła sprzedaż do Turcji po blisko16% (i Chin o 5,5%). Po 11 miesiącach 2020 roku, dwustronne obroty handlowe pomiędzy Polską i Turcją przedstawiają się następująco.

Wartość polskiego eksportu – 2,04 mld EURO, rok temu wynosiła ona 1,76 mld Euro. A więc widać wysoki wzrost wynoszący prawie 16 %. W tym samym okresie zaimportowano z Polski do Turcji z łączną kwotę ok 3,55 mld Euro. Rok temu import był nieco niższy i wynosił 3,65 mld Euro (dynamika 97%). Łącznie, obroty dwustronne po jedenastu miesiącach 2020 wyniosły 5,59 mld Euro, gdy rok wcześniej było to 5,41, a w całym 2019 5,85 mld EURO. Wzrosły wiec mniej więcej ok 3 punkty procentowe.

Jednak saldo obrotów jest ujemne dla Polski. Po 11 miesiącach 2020 wynosi ok. minus 1,50 mld Euro. Ale w roku poprzednim wynosiło  po  minus1,88 mld EURO. A więc maleje.

 

nota. Turcja pozostaje nadal głównym partnerem Polski z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji. Według danych statystycznych polski eksport do Turcji sytuował ją na 23 pozycji, a import z Turcji uplasował ten kraj na 16 miejscu. W strukturze polskiego eksportu do Turcji dominują w 2019 r.: urządzenia mechaniczne i elektryczne (39,4%), wyroby z metali nieszlachetnych (14,6%), pojazdy (13,9%), produkty chemiczne (10%), tworzywa sztuczne, kauczuk (8,5%), ścier drzewny (4,8%), art. spożywcze (3,9%)W imporcie dominowały: pojazdy (32,8%), tekstylia (18,9%), urządzenia mechaniczne i elektryczne (16,8%), wyroby z metali nieszlachetnych (10,9%),  tworzywa sztuczne (6,4%)  .Zwraca uwagę niski (2,7%) udział importu żywności i produktów rolnych (wg GUS)