Partnerzy

  • Krajowa Izba Gospodarcza
  • Przedsiębiorcy.pl. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców.
  • BBF
  • Business Centre Club
  • Polska Izba przemysłu Targowego
  • Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
  • World Trade Center Poznań Sp. z o.o.
  • Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług
  • Setrow