Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa jest największą i najstarszą, organizacją samorządu gospodarczego, działającą w branży budowlanej od 1990 r. skupiającą  producentów wyrobów budowlanych i wykończeniowych, firmy wykonawstwa budowlanego, handlowców, placówki naukowo-badawcze, organizatorów targów, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły budowlane i prasę fachową. 

Kontakt.

Dyrektor Izby  - Jan Binduga   

tel. kom. 663 486 677

www.piphb.org